Взаємодія з контролюючими органами

Про мораторій на перевірки

З 2014 по кінець 2018 року діяв мораторій на проведення планових перевірок бізнесу контролюючими органами. Хоча стосувався він не всіх перевірок і не всіх органів.

І ось, “нарешті” воля скінчилася – держава передумала та скасувала мораторій з 2019 року.

Але ці саме перевірки як проводилися навіть під час дії мораторію, так і проводяться.

А цього року очікуємо на рекордне перевищення за останні п’ять років всіх можливих кількостей всіляких перевірок майже кожного бізнесу!

Давайте разом розбиратись, що воно таке – ці перевірки, за яких підстав вони законні, та що робити, якщо одна з них (гірше, якщо комплексна) трапилась на вашому підприємстві.

Навіть за дію мораторію “в законі” завжди залишались позапланові перевірки.

Саме вони цього року будуть основними серед інших. І ось чому.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Відтак, статтею 3 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” визначено наступні підстави для проведення позапланових перевірок:

1) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби;

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Законність перевірок

Щоб дізнатись, чи законна перевірка, тобто, чи має певний перевіряючий орган право на проведення перевірки вашого підприємства, треба вивчити формальні підстави призначення такої перевірки за певним органом.

Слід чітко розуміти відмінності планової перевірки від позапланової, щоб мати можливість протистояти незаконним діям посадових осіб перевіряючих органів.

Так, планова перевірка – це планові заходи, що здійснюються відповідно до річних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).

Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.

Наразі запущено єдиний Ресурс виявлення перевірок за власним підприємством. Пошук можливий за назвою суб’єкта господарювання або за його кодом ЄДРПОУ.

Зверніть увагу, що суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби України. Тоді перевірка такого суб’єкта господарювання буде проводитись згідно з окремими річними планами органів державного нагляду (контролю). Проте ми не рекомендуємо користуватись цим «правом», оскільки в такому разі ви отримаєте окремий статус підвищеного контролю.

Загальні підстави для здійснення позапланових заходів:

  • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
  • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;
  • перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланової перевірки посадові особи перевіряючих органів зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;

  • неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
  • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

За останні роки наша практика, в тому числі судова, підтверджує численні факти порушень законодавства перевіряючими органами під час перевірок, що практично призводить до визнання їх судами незаконними, а застосовані санкції у вигляді штрафів, збитків тощо – скасуванню.

У відсотковому відношенні незаконність перевірок наближається до 90% від усіх оспорених у судах перевірок по Україні.

Таким чином, важливим під час перевірки вашого підприємства будь-яким державним органом є саме заперечення порушень з вашого боку, в тому числі, в актах, а найважливішим – правильний юридичний захист!

Перейти на сторінку «Перевірки»…

Подібні записи:

Залишити відповідь