Скаржитися чи ні?

Судовий порядок вирішення спорів – досить поширений, але складний процес.

Він полягає не лише в пред’явлені до порушника позову в суд та його безпосередньому розгляді судом.

Це прості позови з вимогами, наприклад, про стягнення заборгованості за договором разом зі штрафними санкціями, інфляційними втратами та трьома відсотками річних за користування чужими коштами, можуть вирішуватися судом майже технічно та доволі просто.

В більш складних справах судовий їх розгляд, як от про витребування майна з чужого незаконного володіння, чи про зобов’язання порушника договору прийняти виконані роботи, тощо, практично завжди проходить дев’ять кіл пекла процедури оскарження до судів вищих інстанцій.

Це пов’язано із тим, що складні судові справи (на підставі складних позовних вимог) завжди мають багато нюансів, які можуть по різному тлумачитися не тільки кожною зі сторін на свою користь, але й судом, який, в свою чергу, переслідує пошук найпростішого способу вирішення справи.

Порада! За можливості не подавайте складних позовів. Намагайтеся звертатися до суду з якомога простішими позовними вимогами.

Судові інстанції

Судова система України за кожним видом підсудності (господарська, цивільна, адміністративна та й кримінальна) має кілька інстанцій розгляду судової справи:

 • місцеві суди (перша інстанція);
 • апеляційні (для оскарження рішень судів першої інстанції);
 • Верховний суд (касаційна інстанція для оскарження рішень обох попередніх інстанцій).

Місцеві суди розглядають справи по суті, та розподіляються за юрисдикцією:

Так, місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах). Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Ці суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом. Ці суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, – як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах.

Варто пам’ятати, що суд апеляційної інстанції обмежений законодавством під час розгляду справи, вирішеної в суді першої інстанції, на підставі апеляційної скарги в межах доказів, наданих сторонами суду першої інстанції. Тобто апеляційному суду можна подавати нові докази в справі тільки, якщо ви обґрунтуєте неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від вас.

У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих категорій справ:

 • Вищий суд з питань інтелектуальної власності;
 • Вищий антикорупційний суд.

Касаційна інстанція, представлена Верховним судом, не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Порядок оскарження

Апеляційна інстанція

Оскарження судових рішень першої інстанції здійснюється спершу шляхом подання апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції сторонами справи, прокурором, третіми особами, особами, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки.

Перегляд за апеляційною скаргою рішень (постанов) та ухвал суду першої інстанції здійснює апеляційний суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного суду першої інстанції.

Апеляційна скарга на рішення (постанову) суду першої інстанції загального місцевого суду та окружного адміністративного суду подається протягом тридцяти днів з дня її проголошення. На ухвалу суду – протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення або якщо особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня отримання копії рішення (постанови, ухвали).

Оскарження рішень місцевого господарського суду здійснюється протягом двадцяти днів, а ухвал суду – протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається скарга;
 • ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 • ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;
 • рішення або ухвала, що оскаржуються;
 • в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення (постанови) або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);
 • нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 • клопотання особи, яка подала скаргу;
 • перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи (на підставі довіреності).

До апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Важливо також правильно формулювати вимоги апеляційної скарги. Ці вимоги формулюються з повноважень суду апеляційної інстанції і мають виглядати приблизно так:

 • постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін (для сторони справи, яка заперечує проти апеляційної скарги);
 • скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог (для апелянта);
 • змінити рішення (для апелянта);

постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду (для апелянта).

Касаційна інстанція

Якщо вас не задовольняє рішення (постанова, ухвала)  суду апеляційної інстанції – наступний етап судового розгляду справи – касаційна інстанція оскарження.

Коло осіб, які можуть оскаржувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а також зміст касаційної скарги, співпадають, з незначними відмінностями, з такими при поданні апеляційної скарги.

Касаційна скарга на рішення (постанову) суду першої інстанції загального місцевого суду та окружного адміністративного суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня з дня його проголошення.

Касаційна скарга на судове рішення місцевого господарського суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Відмінністю касаційною скарги є те, що ви оскаржуєте рішення (ухвалу, постанову) суду першої інстанції разом з рішенням (ухвалою, постановою) апеляційної інстанції або одне з них.

Вимоги за касаційною скаргою також слід формулювати на підставі повноважень касаційної інстанції оскарження:

 • залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін (для сторони справи, яка заперечує проти апеляційної скарги);
 • змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, скасувавши судове рішення суду першої інстанції (для апелянта);
 • змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, залишивши судове рішення суду першої інстанції без змін (для апелянта);
 • змінити судове рішення суду першої інстанції, скасувавши судове рішення суду апеляційної інстанції (для апелянта);
 • скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції (для апелянта);
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направити справу на новий розгляд або для продовження розгляду (для апелянта);
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження (для апелянта);
 • визнати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закрити провадження (для апелянта);
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення (для апелянта).

Це, звісно, стислий перелік умов до порядку оскарження судових рішень (постанов) ухвал. Кожне оскарження завжди потребує індивідуального підходу, виходячи з особливостей конкретної судової справи.

Отже, якщо у вас виникла потреба в оскаржені судового рішення, ви можете скористатись нашим сервісом «Оскарження судового рішення».

Як користуватись сервісом «Оскарження судового рішення»?

Сервіс надає можливість замовити оскарження судового рішення до будь-якої інстанції оскарження судових рішень, передбачених законодавством.

Замовлення продукту за цим сервісом має вигляд форми, в якій потрібно обрати певні опції та зазначити конкретні відомості, які будуть використані нашими юристами для розробки індивідуального продукту за вашим замовленням.

Форма ділиться на розділи за змістом і складає 6 розділів:

 1. Розділ «Підсудність»

Застосування цього сервісу не потребує особистої участі в судовому розгляді справи замовника ані представників нашої Юридичної компанії, ані представників замовника.

Судові справи згідно з цим сервісом підрозділяються за категоріями підсудності справ на цивільні, господарські й адміністративні.

pidsudnist

Обрання підсудності в сервісі замовлення

Цивільні справи розглядаються в судах загальної юрисдикції, тобто в звичайному районному (міському) суді, за позовами між громадянами та між громадянами і юридичними особами.

Господарські справи розглядаються в спеціалізованому господарському суді. Господарські суди розглядають лише справи між господарюючими суб’єктами (підприємствами, фізичними особами-підприємцями). Кожен господарський суд розташовується в обласному центрі. Отже на одну область – по одному господарському суду.

Адміністративні справи з позовів до державних органів та установ, їх посадових осіб розглядаються окружними адміністративними судами. Їх розташування аналогічне господарським судам.

Тобто в цьому розділі вам потрібно обрати підсудність вашої справи.

     2. Розділ «Інстанція оскарження»

В цьому розділі здійснюється обрання інстанції оскарження.

instanciya

Вигляд розділу «Інстанція оскарження»

Майте на увазі: касаційне оскарження здійснюється лише після проходження апеляційної інстанції. Інакше касаційна інстанція відмовить у розгляді Вашої справи саме з цього приводу.

Апеляційна інстанція оскарження передбачає подання апеляційної скарги на рішення (постанову) або ухвалу суду першої інстанції за будь-якої підсудності до суду апеляційної інстанції. Незалежно від підсудності суди апеляційної інстанції знаходяться в обласних центрах кожної області України. По одному на кожну область.

Касаційна інстанція оскарження передбачає подання касаційної скарги на рішення та деякі ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали або постанови апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду. Суди касаційної інстанції знаходяться в м. Києві, по одному на кожну категорію підсудності.

     3. Розділ «Документ оскарження»

document

Обрання потрібного документу для оскарження

Розділ дозволяє обрати форму документу для інстанцій оскарження: апеляційна та касаційна. При виборі в попередньому розділі інстанції оскарження ВСУ (Верховний суд України) це розділ буде приховано. Оскільки законодавством не передбачено можливість подання заперечень до цієї інстанції оскарження.

Скаргу може бути подано сторонами справи, прокурором, третіми особами, особами, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки.

Заперечення застосовується особою, яка не подає скаргу та не ініціює відповідну процедуру оскарження рішення суду, але бажає подати до суду інстанції оскарження заперечення проти скарги, вже поданої іншим учасником судового процесу (тільки для інстанцій оскарження: апеляційна та касаційна).

     4. Розділ «Обставини справи»

obstav

Вигляд розділу «Обставини справи»

Розділ призначено для зазначення опису справи, мети та підстав оскарження, додання копій рішень судів, що оскаржуються, та складається з двох полів:

 • «Опис справи» – зазначте короткий опис справи, мету та підстави оскарження;
 • «Копії документів» – додайте файли копій судових рішень, ухвал або постанов, які оскаржуються, а також документів, на які ви посилаєтесь в обґрунтування своїх доводів.

     5. Додаткова опція «Термінове замовлення»

termin

Додаткова опція термінового виконання замовлення

Загальний строк виконання замовлень відповідно до Правил надання юридичних послуг складає три робочих дня.

Скарга або заперечення проти скарги потрібні були ще вчора? Оберіть цю опцію, щоб замовити термінове складання потрібного документу протягом ДОБИ з моменту отримання коштів після оплати вартості цього продукту.

     6. Додаткова опція «Супровід та підтримка»

suprovid

Додаткова опція супроводу справи юристами

Загальна підтримка справи під час її розгляду в суді інстанції оскарження: правовий контроль справи, аналіз документів, що надходять із суду та від інших сторін в справі, моніторінг електронного реєстру судових рішень для своєчасного виявлення рішень суду в справі, забезпечення електронного документообігу між судом та Замовником, розширене консультування телефоном, тощо.

Готовий продукт «Оскарження судового рішення»

До складу продукту входять:

 • правовий аналіз доданих до замовлення копій документів, як підстав подання скарги або заперечень проти скарги (рішення, ухвали або постанови судів першої та апеляційної інстанцій в залежності від інстанції оскарження, документи, що підтверджують доводи Замовника, тощо);
 • розроблення скарги / заяви до ВСУ /заперечень проти скарги;
 • підготовка супровідної документації для подання до суду;
 • розрахунок судового збору та підготовка платіжної документації для його сплати Замовником для подання скарги / заяви до ВСУ – не входить в продукт, якщо обрано вид документа “Заперечення” під час замовлення цього продукту;
 • складання заяв/клопотань під час розгляду справи у відповідній інстанції оскарження (зазвичай протягом розгляду справи в будь-якій інстанції оскарження подається щонайменше 3 заяви/клопотання – саме стільки їх входить до складу продукту) – не входить в продукт, якщо обрано вид документа “Заперечення” під час замовлення цього продукту;
 • складання письмових пояснень для суду інстанції оскарження (в склад продукту входить 1 (один) такий документ, що, зазвичай, достатньо) – не входить в продукт, якщо обрано вид документа “Заперечення” під час замовлення цього продукту;

Додаткові опції продукту на вибір Замовника:

 • Термінове замовлення – скарга або заперечення проти скарги потрібні були ще вчора? Оберіть цю опцію, щоб замовити термінове складання потрібного документу протягом ДОБИ з моменту отримання коштів після оплати вартості цього продукту.
 • Супровід та підтримка розгляду справи в суді інтанції оскарження – представляє загальну підтримку справи під час її розгляду в суді інтанції оскарження: правовий контроль справи на підставі судових документів, аналіз документів, що надходять із суду та від інших сторін в справі, моніторінг електронного реєстру судових рішень для своєчасного виявлення рішень суду в справі, забезпечення електронного документообігу між судом та Замовником, розширене консультування телефоном, тощо.

Увага! Особиста участь представників нашої Юридичної компанії в судовому розгляді справи за даним продуктом не передбачається, а для Замовника не є обов’язковою.

Готовий продукт «Оскарження судового рішення» має вигляд письмових документів (zip-архів з файлами в розширенні .docx Microsoft Word 2007-2016), який ми надсилаємо замовнику протягом трьох робочих днів після замовлення на адресу електронної пошти замовника.

Подібні записи:

Залишити відповідь