Що таке притримання майна боржника?

Зміст:

Правові підстави

Гарантії виконання

Як користуватись сервісом?

Як виглядає готовий продукт?

Правові підстави

Відповідно до законодавства, притримання майна боржника (поряд із заставою, порукою та завдатком, та іншими) також є засобом забезпечення виконання зобов’язання.

Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання.

Притриманням речі можуть забезпечуватись інші вимоги кредитора, якщо інше не встановлено договором або законом.

Кредитор, який притримує річ у себе, зобов’язаний негайно повідомити про це боржника.

Кредитор відповідає за втрату, псування або пошкодження речі, яку він притримує в себе, якщо втрата, псування або пошкодження сталися з його вини.

Кредитор не має права користуватися річчю, яку він притримує у себе.

Вимоги кредитора, який притримує річ у себе, задовольняються з її  вартості відповідно до правил реалізації предмета застави.

Загалом притримання має багато спільного із заставою.

Проте процедура звернення стягнення на притримане майно боржника, рівно як і на заставлене майно за договором застави, є предметом окремого нашого сервісу «Позасудове стягнення заборгованості».

Сервіс «Притримання майна боржника» забезпечує кредиторові правомірність фактичного володіння  майном боржника до погашення останнім заборгованості.

Забезпечення виконання договорів представлено процедурою укладання додаткових договорів до основної угоди, таких як договори застави, поруки та завдатку.

Проте на практиці далеко не завжди складаються умови, коли виниклу потребу забезпечення виконання угоди задовільнено на стадії укладання основної угоди, або до її порушення. Дуже часто буває навпаки, основну угоду порушено, а забезпечення заздалегідь не укладено, й до суду звертатися не дуже хотілося б…

Для цих цілей нами було розроблено і успішно багаторазово випробовано одну з методик позасудового стягнення заборгованості, яке полягає в процедурі правомірного притримання майна боржника та звернення стягнення на нього в разі потреби для задоволення вимог за основним зобов’занням. Теоретичні викладки з цього питання можна переглянути у відповідній статті у нашому блозі.

Обмеженням цього продукту є те, що він застосовується лише до рухомого майна – власності боржника, яке перебуває в правомірному володінні кредитора.

Рухоме майно — це майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов’язки.

Гарантії виконання

Так, факт правомірності притримання майна боржника засвідчується реєстрацією в Державному реєстрі з метою надання йому чинності у відносинах з третіми особами. Тобто, на підставі реєстрації встановлюється пріоритет обтяження, який надає йому першочергову чинність над незареєстрованими обтяженнями. Обтяжувач з вищим пріоритетом має переважне право на звернення стягнення на предмет обтяження. Детальніше про обтяження ви можете прочитати в одній з наших попередніх статей «Обеспечение требований кредитора».

І хоча притримання є засобом забезпечення виконання зобов’язань, сервіс «Притримання майна боржника» розміщено в розділі «Позасудове стягнення заборгованості».

Це пов’язано як і з тим, що цей сервіс є частиною нашої методики з позасудового стягнення заборгованості, так і з правовою природою виникнення.

Всі раніше розглянуті нами засоби забезпечення виконання зобов’язання потребували або укладення окремої угоди (договору), на додаток до основного договору, або мали бути частиною такого основного договору.

Притримання ж, зазвичай, застосовується до вже порушеного зобов’язання, не потребує окремого договору, вимагає законних підстав перебування майна боржника у володінні кредитора, тощо.

Наглядно побачити відмінності притримання можна в порівняльній таблиці нижче:

Характеристики Застава Притримання
Обов’язковість укладення у вигляді окремого договору так ні
Застосовується на стадії укладення основного договору та до його порушення так ні
Стосується майна боржника так так
Підлягає державній реєстрації для отримання пріоритету над іншими кредиторами так так
Дозволяється користуватись майном боржника? так ні
Забороняється відчужування боржником майна, що є предметом цих відносин, третім особам? так ні

Порівняльна таблиця притримання та застави

Як користуватись сервісом «Притримання майна боржника»?

Наш сервіс призначено для замовлення забезпечення кредиторові правомірності фактичного володіння  майном боржника. Замовлення оформлено, як і майже всі сервіси на нашому сайті, у вигляді форми, в якій потрібно вибрати певні опції та ввести необхідні відомості, в результаті чого нашими юристами буде розроблений індивідуальній продукт – комплекс письмових документів, складених спеціально для вас, під ваші потреби та з вашими умовами.

Розглянемо детальніше цю форму замовлення продукту «Притримання майна боржника».

Форма містить три розділи:

  1. Розділ «Сфера застосування»

zastosuv

Обрання сфери застосування договору

Цей розділ дозволяє вам обрати відносини, в яких ви плануєте застосовувати продукт, розробку якого замовляєте. На вибір пропонується два варіанти: цивільні або господарські правовідносини.

В залежності від обраної сфери застосування, ціна розробки продукту варіюється. Вартість розробки продукту для цивільних правовідносин дешевше, ніж для господарських.

Це пов’язано із сутністю та природними відмінностями таких відносин.

Документи в господарській і цивільній сферах відрізняються друг від друга сферою застосування і метою укладання. Якщо юридичні документи в господарській сфері застосовуються для підприємницької та відповідно господарської діяльності та, як правило, з метою отримання прибутку чи забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта, то в цивільній сфері такі документи призначені для застосування в більш широкій сфері правовідносин, а також за колом осіб (можуть застосовуватись будь-ким, а не тільки підприємцями), і за метою та сферою застосування.

Тобто комерційна потреба застосування юридичних продуктів більш дорожча.

Зверніть увагу! Поряд з назвою майже кожного елементу форми присутній значок питання у синьому кружечку. Якщо на нього навести курсор миші (на комп’ютері) або натиснути пальцем (на сенсорному екрані) – спливе затемнене віконце з підказкою.

tooltip2

Підказка у формі замовлення

     2. Розділ «Основний договір»

osn

Розділ «Основний договір»

Цей розділ форми потребує зазначення основного договору, суті його порушення та додання копій підтверджувальних документів. Він складається з двох полів: «Опишіть Вашу справу» та «Копії документів».

Відповідно в полі «Опишіть Вашу справу» вам необхідно здійснити безпосередній опис основного договору та суті його порушення, як правової підстави арешту (притримання) майна боржника.

А в полі «Копії документів» додайте копії основного договору, підтверджувальні документи, розрахункові документи та іншу пов’язану документацію.

     3. Розділ «Майно для арешту»

maino

Поля форми для зазначення майна, що підлягає арешту

В цому розділі у полі «Перелік майна для арешту (притримання)» зазначте перелік майна для реєстрації обтяження (арешту) на нього та його ідентифікуючі характеристики.

Майте на увазі! Зазначати потрібно майно, яким ви правомірно володієте, наприклад, на підставі договору оренди, постачання, тощо. Зазначайте ідентифікаційні ознаки, реєстраційні номери майна. Зазначайте також вартість майна. Також можна додати окремим файлом нижче, якщо Ви замовляєте притримання більше однієї одиниці майна боржника. В такому разі загальна вартість майна не повинна істотно перевищувати суму заборгованості за основним договором разом з неустойкою, процентами, інфляційними втратами.

Копії всіх означених вище в цьому розділі документів додавайте у відповідному полі – «Копії документів».

Як виглядає готовий продукт «Притримання майна боржника»?

Результатом замовлення продукту «Притримання майна боржника» є готовий, індивідуально для вас розроблений юридичний продукт, який складається з кількох документів (лист-обґрунтування, заява про реєстрацію обтяження рухомого майна, інструкція, тощо.

Тобто ви отримуєте документальне підтвердження правомірності фактичного володіння  майном боржника.

Готовий продукт «Притримання майна боржника» має вигляд письмових документів (zip-архів з файлами в розширенні .docx Microsoft Word 2007-2016), який ми надсилаємо замовнику протягом трьох робочих днів після замовлення на адресу замовника.

Подібні записи:

Залишити відповідь