Правила та Оферта

Правила надання юридичних послуг

1. Загальні положення

1.1. Цими Правилами (далі – Правила) визначаються порядок та строки надання Юридичних послуг, а також умови їх передачі Клієнту, порядок використання інформації, відомостей, наданих Юридичній компанії Клієнтами та Замовниками Юридичних послуг, інформування останніх про Продукти та зміни на Сайті.

1.2. Правила є невід’ємною частиною Договору про надання юридичних послуг (далі – Договір) та починають діяти лише після його укладення між Юридичною компанією та Клієнтом відповідно до умов п. 1.4. Договору та після виконання Клієнтом своїх обов’язків, передбачених п. 2.6. та п. 3.1.1. Договору.

1.3. Ці правила розповсюджуються лише на відносини між Юридичною компанією та Клієнтом щодо надання останньому Юридичних послуг в межах Замовлення, а також з певними обмеженнями на Замовників Юридичних послуг на умовах Договору та в порядку і строки, передбачені цими Правилами.

1.4. Робочими днями для застосування в цих Правилах вважаються дні тижня з понеділка по п’ятницю за виключенням вихідних днів суботи та неділі, а також святкових днів, які визначаються такими відповідно до законодавства та підзаконних нормативних актів України.

1.5. Моментом початку виконання Замовлення, рівно як і закінчення його виконання, вважається час за київським часом відповідно до міжнародної системи обчислення часу з точністю до часу. Хвилини часу, що перебільшують нуль хвилин поточного часу, для обчислення строку за цими Правилами, округлюються до поточної цілої години.

1.6. Початок обчислення строків за цими Правилами, визначених моментом, обраховується з години та нуля хвилин, наступних за годиною здійснення дії, передбаченої цими Правилами, незалежно від хвилин поточного часу.

1.7. Початком виконання Замовлення, вважається відповідний час серверу банківської установи Юридичної компанії, в який здійснено зарахування коштів в рахунок оплати Клієнтом вартості Юридичних послуг на банківський рахунок Юридичної компанії згідно Замовлення Клієнта, оформленого на Сайті.

1.8. Часом закінчення виконання Замовлення, а отже й часу, коли його повинно бути передано Клієнтові, рівно як і часом надіслання повідомлень Клієнтові, вважається відповідний час серверу електронної пошти Юридичної компанії про будь-яку переписку електронною поштою останньою з Клієнтом.

1.9. Поняття, що вживаються в цих Правилах, визначені в відповідному розділі Договору.

2. Замовлення Юридичних послуг

2.1. Замовлення Юридичних послуг здійснюється Замовником Юридичних послуг шляхом заповнення інтерактивних форм та/або обрання опцій, завантаження електронних копій документів на сервер Юридичної компанії на веб-сторінках Продуктів та Сервісів на Сайті.

2.2. Замовлення автоматично розміщується на сторінці Сайту «Кошик» та може складатися з необмеженої кількості Продуктів, обраних Замовником Юридичних послуг для придбання, але не менше одного Продукту. На цій сторінці Замовник Юридичних послуг може відредагувати перелік Продуктів для придбання, їх кількість, або відмовитись від Замовлення.

2.3. Оформлення Замовлення здійснюється Замовником Юридичних послуг шляхом натискання кнопки «Перейти до оформлення» на сторінці «Кошик», внаслідок чого його буде перенаправлено на сторінку Сайту «Оформлення замовлення».

2.4. На сторінці Сайту «Оформлення замовлення» Замовнику Юридичних послуг потрібно заповнити такі обов’язкові для прийняття Юридичною компанією Замовлення дані, як прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної особи) або назву компанії (для юридичної особи), адресу електронної пошти для отримання в подальшому виконаних Замовлень та номер телефону для підтвердження Замовлення, а також, необов’язкові дані – примітка до замовлення (виключно як статистичні дані).

2.5. Внизу сторінки «Оформлення замовлення» відвідувачу Сайту також обов’язково необхідно обрати серед представлених на Сайті спосіб оплати:

  • «Приват24 – Моментальні платежі (LiqPay)» призначений для оплати вартості Юридичних послуг фізичними особами в безготівковій формі із застосуванням кредитних та дебетових карт, електроного гаманця або терміналу через сервіс LiqPay.com. Після натискання кнопки “Оформити замовлення” відбудеться перенаправлення на сторінку «Оплатити замовлення», де Замовнику Юридичних послуг потрібно натиснути на кнопку «Оплатити замовлення», внаслідок чого його буде перенаправлено на сторінку сервісу платежів
  • «Безготівковий розрахунок» – призначений для оплати вартості Юридичних послуг, перш за все, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями. Після натискання кнопки “Оформити замовлення” відбудеться перенаправлення на сторінку «Замовлення прийняте». Клієнти отримують рахунок на оплату на їхню адресу електронної пошти, зазначеної ними на попередній сторінці «Оформлення замовлення», для подальшої оплати Замовлення шляхом перерахування коштів в рахунок оплати вартості Юридичних послуг зі свого банківського рахунку на банківський рахунок Юридичної компанії в безготівковій формі.

2.6. Платіжні, банківські дані та інші персональні дані, пов’язані із платежами за допомогою сервісу платежів «LiqPay (ПриватБанк)», внаслідок такого способу оплати вартості Юридичних послуг, залишаються недоступними та невідомими Юридичній компанії.

2.7. Наступним етапом оформлення Замовлення Замовником Юридичних послуг є натискання кнопки «Підтвердити замовлення» внизу сторінки «Оформлення замовлення», внаслідок чого Замовник отримає електронною поштою повідомлення від Юридичної компанії про отримання Замовлення із зазначенням інформації, наданої Замовником під час оформлення Замовлення.

2.8. Замовленння вважається прийнятим до виконання Юридичною компанією протягом години з моменту і в разі підтвердження Замовником всіх істотних умов Замовлення, зазначених в листі Юридичної компанії на адресу Замовника про отримання замовлення згідно із цим пунктом Правил під час телефонного дзвінка Юридичної компанії на номер телефону, зазначений Замовником у Замовленні, та дотримання Замовником п. 2.6.1. Договору про надання юридичних послуг. Моментом оформлення Замовлення вважається час підтвердження Замовником Замовлення на Сайті шляхом натискання кнопки “Підтвердити замовлення” на сторінці Сайту “Оформлення замовлення”.

2.9. Юридична компанія здійснює аудиозапис телефонних розмов із Замовником з метою підтвердження надання послуг належної якості. В разі відсутності телефонного зв’язку, неможливості зв’язатися з іншої причини із Замовником або явно виявленої ним відмови від Замовлення протягом доби після оформлення Замовлення – останнє вважається не оформленим, а Договір про надання юридичних послуг – не укладеним.

2.10. Відмова Замовника від Замовлення будь-яким шляхом після його підтвердження та прийняття Юридичною компанією до виконання в порядку пункту 2.8. цих Правил не допускається, та призводить до наслідків, передбачених статтею 615 Цивільного кодексу України, щодо односторонньої відмови від зобов’язання та до відповідальності Замовника, передбаченої пунктом 5.3. Договору про надання юридичних послуг.

3. Виконання замовлення

3.1. Замовлення підлягає виконанню Юридичною компанією протягом трьох робочих днів, а в разі обрання Клієнтом в деяких Сервісах опції «Термінове замовлення» – протягом доби, з моменту прийняття Юридичною компанією Замовлення до виконання  на умовах пункту 2.8. цих Правил.

3.2. Якщо Замовлення містить більше одного Продукту, замовленого за допомогою будь-якого Сервісу на Сайті, строки виконання за кожним таким Продуктом залежать від обраних Клієнтом опцій кожного з Продуктів, повноти наданих інформації, відомостей, копій документів, необхідних для надання належних Юридичних послуг в порядку п. 3.1.1. Договору про надання юридичних послуг.

3.3. В разі недостатності наданих за допомогою Сервісів інформації, відомостей, копій документів, необхідних для надання належних Юридичних послуг, Юридична компанія повідомляє Клієнта за допомогою наданих останнім засобів зв’язку про такі обставини. В даному випадку строк виконання Замовлення за кожним Продуктом, передбачений пунктом 3.1. цих Правил, починає перебіг з моменту надання Клієнтом достатніх інформації, відомостей, копій документів, необхідних для надання належних Юридичних послуг, зазначених Юридичною компанією в повідомленні Клієнту.

3.4. Відповідно до попереднього пункту цих Правил Юридична компанія в разі виявлення недостатності наданих Клієнтом за допомогою Сервісів інформації, відомостей, копій документів, необхідних для надання належних Юридичних послуг, повинна не пізніше однієї години з моменту виявлення такого факту повідомити Клієнта про цей факт за допомогою наданих останнім засобів зв’язку під час оформлення Замовлення.

3.5. В разі ненадання Клієнтом інформації, відомостей, копій документів, необхідних для надання належних Юридичних послуг, протягом двадцяти чотирьох годин з моменту виконання Юридичною компанією вимог, передбачених пунктом 3.3. цих Правил, перебіг строку, передбаченого пунктом 3.1. цих Правил, не починає діяти, а Юридична компанія має право надати замовлені Юридичні послуги в межах наданих Клієнтом інформації, відомостей, копій документів, або відмовитись від надання Юридичних послуг за даним Продуктом з поверненням Клієнту оплачених ним коштів в рахунок вартості даного Продукту.

3.6. В разі виконання Юридичною компанією Замовлення за умов, передбачених пунктом 3.5. цих Правил, Клієнт не має право пред’являти будь-які претензії щодо наданих Юридичних послуг. Юридичні послуги в такому разі вважаються наданими належним чином.

3.7. Передача Клієнту виконаних Юридичних послуг Юридичною компанією здійснюється шляхом відправлення на адресу електронної пошти, зазначеної Клієнтом на сторінці «Оформлення замовлення», – в разі обрання способів оплати «Безготівковий розрахунок» та «LiqPay (ПриватБанк)».

3.8. Замовлення вважається виконаним, а Юридичні послуги згідно Замовлення наданими Клієнту належним чином з моменту надіслання Продукт(ів)у останньому Юридичною компанією на адресу електронної пошти, наданої Клієнтом, в межах строку, передбаченого пунктом 3.1. цих Правил.

3.9. Виконання Замовлення Юридичною компанією здійснюється на умовах, визначених цими Правилами, Договором, законодавством України, а також внутрішніми правилами та розпорядком.

3.10. До виконання Замовлень Юридична компанія має право залучати третіх осіб. При цьому виконання зобов’язань щодо дотримання конфіденційності відносно інформації, відомостей і змісту документів, наданих Клієнтом Юридичній компанії, а також іншої інформації, що складає персональні дані та/або комерційну таємницю, передбачених пунктом 3.2.3. Договору, остання приймає на себе, за винятком відповідальності, що наступає в разі скоєння окремими особами злочинів, передбачених законодавством України, зокрема, щодо кримінальної відповідальності осіб, винних у скоєнні таких злочинів.

4. Гарантії надання Юридичних послуг

4.1. Юридична компанія гарантує виконання Замовлення протягом строку, встановленого п. 3.1. цих Правил, за умов виконання Клієнтом пунктів п. 2.6.1. та п. 3.1.1. Договору та розділу 3 цих Правил, шляхом повернення коштів, сплачених в рахунок оплати вартості Юридичних послуг, в випадках, зокрема, передбаченому п. 3.4. цих Правил, а також за умови неякісності наданих Юридичних послуг, з дотриманням Сторонами пунктів 5.2. та 5.3. Договору, способом, яким було здійснено Клієнтом оплату вартості Юридичних послуг, або за домовленістю Сторін.

4.2. Юридична компанія гарантує якісність надання Юридичних послуг своїм комерційним ім’ям, діловою репутацією, а також залученням до виконання Замовлення Клієнта виключно досвідчених спеціалістів в області права.

4.3. Строки, повноту надання Юридичних послуг, їх якісність Юридична компанія забезпечує за допомогою автоматичних сервісів контролю цих показників керівництвом Юридичної компанії, індивідуальної перевірки в разі необхідності, а також відгуків Клієнтів.

4.4. Відгуки відвідувачів Сайту та Клієнтів щодо їх застережень відносно надання Юридичних послуг, наявних на Сайті пропозицій з Продуктів та Сервісів, способів їх представлення на Сайті, тощо, є безумовним керівництвом для прийняття Юридичною компанією рішень з приводу зміни та поліпшення Сервісів та Продуктів, їх представлення на Сайті та способів надання таких послуг.

4.5. Рішення щодо змін Сервісів та Продуктів, їх представлення на Сайті та способів надання Юридичних послуг, на підставі відповідних відгуків відвідувачів Сайту та Клієнтів, приймається керівництвом Юридичної компанії виключно за принципом більшості таких відгуків та/або їх доцільності на власний розсуд останнім.

4.6. Гарантії Юридичної компанії, передбачені цим розділом Правил, є беззастережними, незмінними, та взаємними до добропорядності Клієнта.

4.7. Юридична компанія залишає за собою право критичного та професійного оцінювання відгуків Клієнтів та відвідувачів Сайту щодо Продуктів та Сервісів, представлених на Сайті, а також відносно Юридичних послуг, наданих Клієнтові.

4.8. Негативні та несправедливі відгуки відвідувачів Сайту та Клієнтів Юридична компанія безумовно видаляє з Сайту та вимагає від авторів таких відгуків, опублікованих в будь-яких засобах масової інформації або інтернет-ресурсах, строго дотримуватись умов щодо недопустимості дискредитації способу ведення чи результатів господарської (підприємницької) діяльності Юридичної компанії, у зв’язку з чим знижується вартість її нематеріальних активів, із застереженням застосування останньою до таких осіб захисних мір, передбачених п. 5.4. Договору.

5. Використання Продуктів

5.1. Продукти, що придбаваються Клієнтами на Сайті, мають приналежність до об’єктів інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання Юридичних послуг Клієнту, права на які безумовно зберігаються за Юридичною компанією.

5.2. За Юридичною компанією зберігаються всі права інтелектуальної власності на всі матеріали та/або документи/послуги, усні та письмові, що передаються Юридичною компанією Клієнту під час виконання Замовлення та надання Юридичних послуг Клієнтові протягом всього часу їх використання та зберігання останнім.

5.3. З метою забезпечення авторських та інших прав на всі матеріали та/або документи/послуги, усні та письмові, що передаються Юридичною компанією Клієнту під час виконання Замовлення та надання Юридичних послуг, Юридична компанія залишає за собою право на вживання будь-яких засобів да способів, що підтверджують та захищають її авторські та інші права на об’єкти інтелектуальної власності, для їх підтвердження та захисту.

5.4. Клієнт може використовувати Продукти, що є об’єктом інтелектуальної власності Юридичної компанії, в межах строків використання таких об’єктів, які обмежуються строком споживання Юридичних послуг, виключно в особистих цілях, що відповідають меті використання згідно Замовлення.

5.5. Клієнт може здійснювати Замовлення Юридичних послуг від власного імені (або назви) та використовувати їх особисто для власних потреб згідно цілей Замовлення. Застосовувати Юридичні послуги до сторонніх осіб Клієнт має право лише в разі попереднього попередження про це Юридичної компанії шляхом зазначення конкретних осіб під час здійснення Замовлення або письмово повідомивши останню про таке конкретне використання Юридичних послуг сторонньою особою Укрпоштою з відповідним підтвердженням поштового відправлення.

5.6. Неодноразове використання Продуктів Клієнтом допускається лише за умови обрання останнім відповідної опції під час замовлення Продукту, якщо він передбачає таку опцію. В іншому випадку Клієнт повинен користуватись п. 5.5. цих Правил.

5.7. Недодержання Клієнтом порядку використання Продуктів, передбаченого цим розділом Правил, тягне за собою скасування гарантій, передбачених розділом 4 цих Правил, а також неприйняття Юридичною компанією буд-яких претензій такого Клієнта, розірвання Договору та настання відповідальності, передбаченої розділом 5 Договору та законодавством України.

6. Інформування

6.1. З метою максимального спрощення користування Сайтом Клієнтами та Замовниками Юридичних послуг та їх подальшого інформування про будь-які зміни в статусі Замовлень, Продуктів, Сервісів, порядку надання Юридичних послуг, тощо, Юридична компанія під час оформлення Клієнтами та Замовниками Юридичних послуг Замовлення на Юридичні послуги на сторінці Сайту «Оформлення замовлення» здійснює реєстрацію останніх, використовуючі в якості логіна електронну адресу Замовника Юридичних послуг, та присвоює останньому пароль в автоматичному режимі за допомогою вбудованого в Сайт сервісу, про що повідомляє Замовника Юридичних послуг електронним листом на зазначену останнім адресу електронної пошти.

6.2. Клієнт, має змогу отримувати інформацію про стан всіх Замовлень, статус їх виконання, перелік Юридичних послуг та кількість і вартість придбаних Продуктів, а також отримати електронні копії для подальшого їх роздрукування квитанцій та/або рахунків, актів наданих Юридичних послуг, відвідавши сторінку Сайту «Кабінет» з використанням логіну та паролю для авторизації як користувача Сайту, надісланих йому Юридичною компанією в електронному листі в порядку п. 6.1. цих Правил.

6.3. Інформування Замовників Юридичних послуг та Клієнтів про будь-які зміни на Сайті та щодо їх Замовлень здійснюється Юридичною компанією шляхом відповідних публікацій та/або повідомлень на Сайті, електронною поштою, іншими засобами зв’язку, наданими Замовниками Юридичних послуг та Клієнтами, в порядку, визначеному цими Правилами та Договором.

6.4. Інформування всіх зацікавлених осіб в змінах в Продуктах та про події на Сайті Юридична компанія може здійснювати на власний розсуд із застосуванням всіх доступних засобів комунікації з необмеженим колом осіб.

 7. Використання інформації, відомостей

7.1. Юридична компанія може використовувати інформацію, відомості, копії документів, надані Клієнтами та Замовниками Юридичних послуг, лише для надання останнім належних Юридичних послуг в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами та Договором.

7.2. Відповідно до діючого законодавства України Юридична компанія не збирає персональні дані Замовників Юридичних послуг або Клієнтів.

8. Претензії Сторін

8.1. Претензії щодо виконання умов Договору розглядаються Юридичною компанією лише в разі їх пред’явлення Клієнтами, які прийняли Акцепт на умовах Договору.

8.2. Будь-які претензії між Сторонами Договору повинні бути оформлені в письмовому вигляді та надіслані іншій Стороні за допомогою Укрпошти з відповідними підтвердженнями про таке надіслання. Інші претензії можуть розглядатися та отримувати відповіді лише тим же чином, яким їх було виказано.

8.3. Юридична компанія залишає за собою право утримуватись від відповідей на будь-які претензії, висловлювання, виказування невдоволення Продуктами, Сервісами, Сайтом або підприємницькою чи господарською діяльністю Юридичної компанії, якщо їх було виказано не в порядку, передбаченому п. 8.2. цих Правил.

ДОГОВІР

Про надання юридичних послуг (публічний)

Юридична компанія: компанія «ЮристОнлайн.УКР», належним чином зареєстрована, як суб’єкт підприємницької діяльності, відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу осіб («Клієнт») укласти цей Договір про надання юридичних послуг (надалі «Договір») на наступних умовах:

Терміни, що застосовуються у цьому Договорі:

Публічна оферта – пропозиція Юридичної компанії, розміщена на Сайті Юридичної компанії, укласти даний Договір кожному, хто до неї звернеться. Пропозиція, оформлена у вигляді цього Договору та розташована в інтернеті за https://yuristonlineukr.com.ua/pravyla/, містить всі істотні умови договору про надання юридичних послуг та виражає намір Юридичної компанії вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття Клієнтом. Пропозиція також оформлена у вигляді Сервісів та Продуктів, запропонованих для придбання відвідувачам Сайту Юридичної компанії на умовах цього Договору.

Сайт – офіційний веб-сайт Юридичної компанії в мережі Інтернет, розташований за адресою https://yuristonlineukr.com.ua, який є основним засобом прийняття Замовлень на надання Юридичних послуг у вигляді Сервісів та Продуктів, а також  основним джерелом інформування Клієнтів.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Клієнтом пропозиції Юридичної компанії укласти цей Договір та додатків до нього. Прийняття Клієнтом пропозиції укласти цей Договір проявляється шляхом оформлення Замовлення на Продукт(и), розміщені на Сайті, та їх оплата способом, наявним на Сайті, аж до отримання Юридичною компанією на свій банківський рахунок коштів в рахунок оплати Клієнтом вартості Продукту(ів). До моменту отримання Юридичною компанією на свій банківський рахунок коштів в рахунок оплати Клієнтом вартості Продукту(ів) згідно замовлення Клієнта, оформленого на Сайті, пропозиція вважається не прийнятою та такою, відповідь на яку не отримано, а Договір – не укладеним.

Клієнт – відвідувач Сайту, який прийняв пропозицію Юридичної компанії укласти цей Договір.

Сервіс – інтерактивна форма оформлення відвідувачем Сайту замовлення на послуги Юридичної компанії, розташована на Сайті. Сервісом для цілей цього Договору вважається замовлення Клієнтом такої послуги Юридичної компанії, виконання якої, згідно умов Договору, потребує сукупно:

  • індивідуального для кожного Клієнта розроблення юридичних документів та надання консультацій відповідно до наданих останнім Юридичній компанії електронних копій документів, відомостей, які мають відношення до Замовлення, за допомогою інтерактивної форми на Сайті;
  • залучення Юридичною компанією спеціалістів в області права та витрат їх людино-годин для виконання замовлення Клієнта.

Продукт:

  • заздалегідь розроблені Юридичною компанією юридичні документ/послуга та/або комплекс юридичних документів/послуг, отримання якого Клієнтом після його придбання здійснюється в автоматичному режимі шляхом, визначеним цим Договором;
  • індивідуально розроблені для окремого Клієнта юридичні документи та надані послуги відповідно до наданих останнім Юридичній компанії електронних копій документів, відомостей, які мають відношення до Замовлення, за допомогою Сервіс(ів)у.

Користувач Сайту – відвідувач Сайту, який взаємодіє з інтерактивними формами Сайту, та залишає на сервері Юридичної компанії та в кеші (спеціальній області на диску або в операційній пам’яті електронного пристрою, призначеної для тимчасового зберігання інформації і для часто використовуваних даних і команд) користувацького агента (пристрою) відвідувача Сайту в результаті такої взаємодії певні дані (куки, cookies), що можуть використовуватись Юридичною компанією для індивідуального інформування такого відвідувача Сайту щодо в змін в Продуктах та про події на Сайті.

Замовлення – виказування відвідувачем Сайту волевиявлення про прийняття пропозиції Юридичної компанії укласти цей договір шляхом придбання Продукту(ів) на умовах цього Договору (Акцепт).

Замовник Юридичних послуг – відвідувач Сайту, який здійснив замовлення Юридичних послуг на Сайті, але не оплатив їх вартість на умовах цього Договору.

Прийняття Замовлення – підтвердження Замовником всіх істотних умов Замовлення, зазначених в листі Юридичної компанії на адресу Замовника про отримання замовлення після його оформлення на Сайті, під час телефонного дзвінка Юридичної компанії на номер телефону, зазначений Замовником у Замовленні.

Скасування Замовлення – відміна Замовлення на умовах цього Договору однією зі Сторін, внаслідок чого цей Договір розривається, і жодна зі Сторін Договору не повинна виконувати за ним свої обов’язки за виключенням випадку, передбаченого п. 5.3. цього Договору.

Юридичні послуги – це Сервіси та Продукти, представлені на Сайті, але не обмежуючись ними й інші, не представлені на Сайті Сервіси та Продукти, замовлення або пропозицію про замовлення яких оформлено за допомогою Сервісу замовлення індивідуальних Продуктів, на умовах цього Договору.

1. Предмет Договору та його укладення

1.1. За цим Договором Юридична компанія зобов’язується надати на користь Клієнта Юридичні послуги, а Клієнт зобов’язується їх оплатити.

1.2. Цей договір є публічним і вважається укладеним між Юридичною компанією, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.

1.3. Пропозиція укласти цей Договір обмежується строком в три календарних дні з моменту оформлення Клієнтом Замовлення на Продукт(и), розміщені на Сайті, аж до отримання Юридичною компанією підтвердження Замовником всіх істотних умов Замовлення під час телефонного дзвінка Юридичної компанії на номер телефону, зазначений Замовником у Замовленні та сплати Замовником вартості Замовлення на умовах предплати, в разі обрання Замовником одного зі способів оплати: «Безготівковий розрахунок» та «LiqPay (ПриватБанк)»

1.4. Договір вважається укладеним з моменту отримання Юридичною компанією підтвердження Замовником всіх істотних умов Замовлення, оформленого на Сайті, під час телефонного дзвінка Юридичної компанії на номер телефону, зазначений Замовником у Замовленні, в порядку, передбаченому п. 2.8. Правил надання юридичних послуг, що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.5. В разі неотримання Юридичною компанією підтвердження Замовником всіх істотних умов Замовлення, оформленого на Сайті, під час телефонного дзвінка Юридичної компанії на номер телефону, зазначений Замовником у Замовленні протягом доби після оформлення Замовлення – останнє вважається не оформленим, пропозиція  укласти цей Договір вважається не прийнятою та такою, відповідь на яку не отримано, а цей Договір – не укладеним.

1.6. Оплата Клієнтом вартості Юридичних послуг згідно Замовлення, оформленого на Сайті, по завершені строку, вказаного п. 1.3. цього Договору, вважається новою пропозицією укласти цей Договір. Перебіг строків, передбачених п. 1.3. Договору та п. 3.1. Правил надання юридичних послуг, в цьому разі починається спочатку.

1.7. Кожне окреме Замовлення передбачає укладання окремого Договору про надання юридичних послуг.

1.8. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Юридичної компанії.

1.9. Перелік Юридичних послуг, представлених на Сайті, їх найменування, опис, форма їх представлення, відображення та замовлення, а також ціни на них та порядок і доступні способи їх оплати, визначаються Юридичною компанією.

1.10. Конкретний перелік Юридичних послуг для придбання визначається Клієнтом шляхом оформлення Замовлення на Сервіс(и) та/або Продукт(и), представлені на Сайті на умовах цього Договору.

 2. Вартість Юридичних послуг та порядок їх оплати

2.1. Ціни на Продукти визначаються Юридичною компанією на кожній веб-сторінці Продукту та\або Сервісу на Сайті.

2.2. Вартість Юридичних послуг складається з суми цін на Продукти та підлягає оплаті Клієнтом в разі оформлення Замовлення на Юридичні послуги на Сайті.

2.3. Сайт автоматично розраховує вартість Юридичних послуг та представляє цю інформацію Клієнту візуально в браузері пристрою, з якого переглядається Сайт та здійснюється оформлення Замовлення, на сторінках Сайту: «Кошик», «Оформлення замовлення», «Кабінет».

2.4. Розрахована Сайтом вартість Юридичних послуг разом з докладною інформацією про Замовлення, перелік замовлених Продуктів, їх ціни, тощо, також автоматично надсилаються Клієнту на зазначену ним під час оформлення Замовлення адресу електронної пошти у вигляді електронного листа з доданням до нього:

      2.4.1. квитанції, в разі, якщо Клієнтом було обрано спосіб оплати – «LiqPay (ПриватБанк)» та «Післяплата (наложенный платеж)»;

        2.4.2. рахунку, якщо Клієнтом було обрано способи оплати – «Безготівковий розрахунок».

2.5. Інформацію стосовно всіх своїх Замовлень на Сайті включно з відомостями, передбаченими п. 2.4. цього Договору, Клієнт також може переглядати в будь-який час на сторінці Сайту «Кабінет».

2.6. Клієнт на виконання цього Договору здійснює оплату вартості Юридичних послуг за Замовленням на користь Юридичної компанії на умовах передплати протягом доби з моменту оформлення Замовлення на Продукт(и), розміщені на Сайті.

2.7. Оплата вартості Юридичних послуг здійснюється Клієнтом в національній валюті України на користь Юридичної компанії одним із запропонованих на Сайті способів на вибір Клієнта.

 3. Обов’язки Сторін

3.1. Клієнт зобов’язується:

      3.1.1. Надати Юридичній компанії інформацію, відомості, копії документів, необхідні для надання належних Юридичних послуг в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

      3.1.2. Оплатити вартість Юридичних послуг на користь Юридичної компанії в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

       3.1.3. Прийняти виконані Юридичні послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

       3.1.4. Не вчиняти дії, що наносять шкоду діловій репутації Юридичної компанії.

3.2. Юридична компанія зобов’язується:

       3.2.1. Надати Юридичні послуги на користь Клієнта відповідно до умов цього Договору.

       3.2.2. Виконані Юридичні послуги передати Клієнту в порядку, передбаченому цим Договором.

       3.2.3. Дотримуватися конфіденційності відносно інформації, відомостей і змісту документів, наданих Клієнтом Юридичній компанії, а також іншої інформації, що складає персональні дані та/або комерційну таємницю.

 4. Умови виконання Договору

4.1. Надання Юридичних послуг на користь Клієнта здійснюється Юридичною компанією лише після виконання Клієнтом своїх обов’язків, передбачених п. 2.6.  та п. 3.1.1. цього Договору.

4.2. Порядок та строки надання Юридичних послуг, а також умови їх передачі Клієнту, визначаються Правилами надання юридичних послуг, що є невід’ємною частиною цього Договору, та розміщуються на Сайті.

 5. Відповідальність Сторін

5.1. Порушення умов цього Договору є підставою для застосування до винної Сторони відповідальності, передбаченої цим Договором та чинним законодавством.

5.2. Сторони визнають, що невідповідність Юридичних послуг результату, на який очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

5.3. Клієнт несе відповідальність за порушення умов пункту 2.10. Правил надання юридичних послуг шляхом компенсації на користь Юридичної компанії 100% вартості Замовлення, якt Клієнт скасував.

5.4. Наслідком порушення Клієнтом пункту 2.6. цього Договору є розірвання цього Договору та скасування Замовлення.

5.5. Відповідальність Юридичної компанії перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Юридичних послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Юридичних послуг, оплачених Клієнтом.

5.6. Втрати немайнового характеру, що настали у зв’язку з приниженням Клієнтом ділової репутації Юридичної компанії, а також вчинення Клієнтом дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до діяльності Юридичної компанії підлягають відшкодуванню Клієнтом шляхом:

      5.6.1. припинення поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати господарської (підприємницької) діяльності Юридичної компанії, у зв’язку з чим знижується вартість її нематеріальних активів;

   5.6.2. публічного спростування у засобах масової інформації неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати господарської (підприємницької) діяльності Юридичної компанії, у зв’язку з чим знижується вартість її нематеріальних активів, поширених Клієнтом;

    5.6.3. припинення незаконного використання без письмової згоди Юридичної компанії її фірмового (комерційного) найменування, торговельних марок та інших належних їй нематеріальних активів;

5.6.4. виплати на користь Юридичної компанії компенсації в розмірі десятикратної вартості Юридичних послуг за всіма Замовленнями Клієнта.

6. Вирішення спорів Сторін

6.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.

6.2. Всі вимоги Сторін друг до друга, передбачені цим Договором, повинні бути оформлені в письмовому вигляді.

6.3. У разі, якщо Клієнт наполягає, що оплату вартості Юридичних послуг було здійснено в межах строку, встановленого п. 2.6.1. Договору, проти чого Юридична компанія заперечує відсутністю відповідних коштів на своєму банківському рахунку, Сторони зобов’язані провести звірку взаємних розрахунків на підставі наявних платіжних документів Клієнта та виписок банку про рух коштів на банківському рахунку Юридичної компанії, про що складається акт звірки взаємних розрахунків.

6.4. Якщо звірка взаємних розрахунків підтвердить відсутність вини Клієнта в пропущені строку прийняття пропозиції та наявність спірних коштів на банківському рахунку Юридичної компанії, за взаємною згодою Сторін Договір вважається укладеним з дати надходження зазначених грошових коштів на банківський рахунок Юридичної компанії. В такому випадку Юридична компанія зобов’язана виконати свої обов’язки згідно з цим Договором.

6.5. Якщо звірка взаємних розрахунків підтвердить, що спірні кошти не зараховувались на банківський рахунок Юридичної компанії, Сторони користуються правилом, встановленим п. 1.4. цього Договору.

6.6. Претензії з приводу порушення Юридичною компанією строків надання Юридичних послуг приймаються Юридичною компанією при простроченні виконання Замовлення більше ніж на три робочі дні з моменту прийняття Замовлення, встановленого  п. 2.8. Правил надання юридичних послуг, та за умови, що Клієнт належним чином виконав обов’язок, передбачений п. 3.1.1. цього Договору, і Юридична компанія не надсилала на електронну пошту Клієнта повідомлення про неможливість чи ускладнення надання Юридичних послуг через недостатність інформації, відомостей та/або документів, як це передбачено п. 3.3. Правил надання юридичних послуг.

6.7. Недодержання Стороною форми досудового врегулювання спорів, передбаченої в цьому розділі, є підставою для відмови іншою Стороною в розгляді будь-яких претензій.

6.8. У разі неможливості дійти згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду за встановленою підсудністю та підвідомчістю такого спору згідно діючого законодавства України.

 7. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності

7.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання Юридичних послуг Клієнту, зберігаються за Юридичною компанією.

7.2. Всі матеріали та/або документи/послуги, усні та письмові, що передаються Юридичною компанією Клієнту, є результатами інтелектуальної власності Юридичної компанії.

7.3. Клієнт має право на обмежене строком використання таких об’єктів виключно в особистих цілях, що відповідають меті використання згідно Замовлення. Клієнт має право на використання таких об’єктів протягом строку споживання Юридичних послуг, наданих Клієнту.

 8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає сили з моменту прийняття Юридичною компанією Замовлення, оформленого Клієнтом на Сайті в порядку п. 2.8. Правил надання юридичних послуг, і діє до закінчення надання Юридичних послуг в межах одного Замовлення згідно п. 3.8. Правил надання юридичних послуг.

8.2. Дострокове припинення Договору допускається у випадках та на підставах, передбачених лише цим Договором та законодавством України.

9. Заключні положення

9.1. Юридична компанія залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

9.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним розпорядженням керівника Юридичної компанії, а змінена редакція Договору публікується на Сайті Юридичної компанії.

9.3. Всі зміни до цього Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Юридичної компанії.

9.4. Зміни до цього Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, що здійснюють Замовлення, починаючи з дати набрання змінами чинності.

9.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Юридичної компанії.

9.6. Юридична компанія гарантує, що всі відомості про Клієнта, інформація, відомості і зміст документів, наданих Клієнтом Юридичній компанії, а також інша інформація, що складає персональні дані та/або комерційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог національного та міжнародного законодавств.

9.7. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами та обов’язкові для їх виконання та дотримання Сторонами.

9.8. До цього Договору додаються: Правила надання юридичних послуг.

Редакція Договору: від 03.04.2020 року.


Реквізити Юридичної компанії:

вул. Краснопільська, 9, к. 409, м. Дніпро.

IBAN: UA873047950000026003060745497

в АТ КБ «Приватбанк»,

МФО 304795.

Св-во про держ. реєстрацію: В00 № 775395 від 15.10.2004 р.