Правила розроблення договору

Зміст:

Коли потрібен договір

Сервіс “Розроблення договору”

Розділ “Сфера застосування”

Тип договору

Вид договору

Сторони договору

Предмет договору

Ціна та вартість договору

Умови виконання договору

Відповідальність за порушення договору

Опціональні умови договору

Реквізити сторін

Як виглядає продукт “Розроблення договору”?

З огляду на специфіку юридичних сервісів та продуктів, представлених на нашому сайті, договір є чи не найголовнішим продуктом, що забезпечує працездатність інших наших пропозицій з самозахисту цивільних/господарських інтересів наших клієнтів.

Це пов’язано із тим, що всі наші продукти в категоріях «Забезпечення виконання договорів», «Позасудове стягнення заборгованості» ба, навіть, опція «Зміна підсудності» продукту «Судова справа», тісно пов’язані або прямо вимагають не лише наявності договірних відносин, але й добре складеного основного договору.

Звісно, якщо ви не підприємець та не здійснюєте господарську діяльність, все, що буде далі написано в цій статті, навряд вас зацікавить. Тим більш, що законодавство в більшості цивільних відносин не вимагає наявності окремо складеного письмового документу з ознаками договору.

Проте, якщо ви зацікавлені в убезпеченні своїх договірних відносин, ласкаво просимо під кат.

Коли потрібен договір?

Згідно із законодавством угоди можуть укладатися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони можуть вільно обирати форму угоди.

Угоди можуть укладатися усно, якщо вони повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення.

Письмовою ж формою укладення угоди є не тільки відповідний письмовий документ, що має назву договору та його ознаки у звичному вигляді, але й якщо зміст угоди зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Окрім цього, законодавством встановлено обов’язкова письмова форма угоди в наступних випадках:

  • угоди між юридичними особами;
  • угоди між фізичною та юридичною особою, окрім усних угод;
  • угоди фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (340 грн.), окрім усних угод.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Отже договір в письмовій формі підтверджує наявність між сторонами певних цивільних взаємовідносин, взаємних прав та/чи обов’язків, є обов’язковим для виконання цими особами та містить обов’язкові (істотні) для сторін договору умови його виконання.

Тобто за допомогою договору його сторони самостійно визначають свої цивільні взаємовідносини, можуть вільно обирати та застосовувати будь-які, не заборонені законом, засоби захисту своїх законних інтересів в цих відносинах.

Більш того, забігаючи наперед, договір, за певних обставин, надає кредиторові можливість відібрати у боржника майно для забезпечення виконання договору або й погашення наявної заборгованості.

Договір є первинним засобом самозахисту цивільних правовідносин.

Сервіс «Розроблення договору»

Цей сервіс на нашому сайті призначено для замовлення розроблення договору та являє собою форму, в якій потрібно обрати певні опції та зазначити необхідні відомості, результатом чого є розроблений нашими юристами індивідуальній продукт – письмовий договір, складений спеціально для вас, за вашими потребами та вимогами.

Отож давайте розглянемо детальніше цю форму замовлення та визначимо всі особливості замовлення договору аби відкинути всі можливі і неможливі непорозуміння чи недомовленості.

Форма складається з 10 розділів згідно логіки розроблення договору та його структури.

  1. Розділ «Сфера застосування»

sphere

Вибір сфери застосування договору

Цей розділ дозволяє вам обрати відносини, в яких ви плануєте застосовувати договір, розробку якого замовляєте. На вибір пропонується два варіанти: цивільні або господарські правовідносини.

В залежності від обраної сфери застосування ціна розробки договору варіюється. Вартість розробки договору для цивільних правовідносин дешевше, ніж для господарських.

Це пов’язано із сутністю та природними відмінностями таких відносин.

Господарські і цивільні договори відрізняються друг від друга сферою застосування і метою укладання. Якщо господарські договори застосовуються в підприємницькій та відповідно господарській сфері та, як правило, з метою отримання прибутку чи забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта, то цивільні договори призначені для застосування в більш широкій сфері правовідносин, а також за колом осіб (можуть застосовуватись будь-ким, а не тільки підприємцями), і за метою та сферою застосування.

Тобто комерційна потреба застосування договору більш дорожча.

Зверніть увагу! Поряд з назвою майже кожного елементу форми присутній значок питання у синьому кружечку. Якщо на нього навести курсор миші (на комп’ютері) або натиснути пальцем (на сенсорному екрані) – спливе затемнене віконце з підказкою.

tooltip2

Підказки у формі замовлення

     2. Тип договору

type

Вибір типу договору

В залежності від запланованої кількості разів використання договору останній ділиться на типовий або разовий.

Разовий договір – простий договір для укладання одного правочину, наприклад, розписки.

Типовий договір – призначено для укладання безлічі однотипних угод з контрагентами на ваших умовах, коли контрагент не має можливості змінювати зміст договору. Оформлюється у вигляді бланку. Тому під час замовлення не заповнюйте поля «Сторона 2», «Реквизити сторони 2», та ті поля, заповнення яких здійснюється індивідуально для кожної угоди.

Зазвичай, типові договори застосовуються в господарській діяльності.

     3. Вид договору

vyd

Вибір виду договору

Цей розділ дозволяє вам вибрати вид потрібного договору. Якщо серед перелічених видів відсутній потрібний вам, оберіть в цьому переліку «інший». Відкриється додаткове поле, в якому ви зможете зазначити назву потрібного договору.

vyd2

Додаткове поле при виборі в переліку «інший»

     4. Сторони договору

sides

Поля для зазначення сторін договору

В цьому розділі, в залежності від того, який тип договору ви обрали (разовий або типовий), є одне або два поля для заповнення. Це поля «Сторона 1» та «Сторона 2».

Поле «Сторона 1» призначено для зазначення замовника договору. Потрібно вказати прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної особи) або найменування та ПІБ керівника (для юридичної особи).

В полі «Сторона 2» зазначається інша сторона договору. Потрібно зазначити прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної особи) або найменування та ПІБ керівника (для юридичної особи).

Зверніть увагу! Якщо ви обрали типовий тип договору двома розділами раніше, поле «Сторона 2» не з’явиться. А в готовому договорі це поле буде порожнім для самостійного заповнення замовником в однорідних угодах.

sides2

Вигляд розділу «Сторони договору» в разі обрання типового договору

     5. Предмет договору

subject

Поля для зазначення предмету договору

В цьому розділі форми потрібно обрати і зазначити предмет договору.

Предмет договору – це те, з приводу чого укладається договір, а у сторін виникають права та обов’язки.

З метою надання замовнику продукту «Розроблення договору» можливості вибору, що саме він бажає зазначити в якості предмету договору, в контексті запланованого його використання з огляду попередніх розділів, ми запровадили два варіанти користування цим розділом. Це варіанти: фіксований та динамічний предмет договору.

Фіксований – конкретний предмет, який передбачає оговорення безпосередньо в договорі всіх істотних ознак об’єкту (дії), тобто товарів/робіт/послуг, щодо яких відбувається угода. Включає в себе найменування товарів/робіт/послуг, їх асортимент, кількість та інші індивідуальні та ідентифікуючі ознаки предмету договору.

В разі обрання цього варіанту предмету договору під час замовлення, вам потрібно буде зазначити конкретний предмет в полі «Зазначте безпосередній предмет договору» нижче, з указанням всіх потрібних вам відомостей.

Динамічний – змінюваний предмет, який передбачає оговорення в договорі лише загального визначення об’єкту (дії), тобто товарів/робіт/послуг, щодо яких відбувається угода. Завичай, не включає в себе перелік товарів/робіт/послуг, а лише зазначає загальні їх обсяг та/або категорії, тощо. Безпосередні найменування товарів/робіт/послуг, їх асортимент, кількість та інші індивідуальні та ідентифікуючі ознаки передбачаються окремими додатками до договору (спеціфікаціями, калькуляціями, актами дефектації, актами-нарядами, тощо).

Обравши цей варіант предмету договору, в полі «Зазначте безпосередній предмет договору» нижче ви можете зазначити загальний перелік, наприклад, постачання певної категорії товару, тощо, без уточнення ані кількості, ані переліку, ані цін за одиницю товару. Або взагалі не заповнювати це поле. В такому разі вам доведеться самостійно заповнювати цю умову договору після отримання виконаного нами замовлення на розроблення договору.

     6. Ціна та вартість договору

price

Розділ форми «Ціна та вартість договору»

Перш за все, в цьому розділі потрібно обрати тип ціни та вартості договору.

price2

Опціональні варіанти ціни та вартості договору

Так, варіант «фіксовані» передбачає, що вам потрібно в договорі зазначити конкретні ціни та вартість, які являють собою оговорені безпосередньо договором певні ціни на товари/роботи/послуги, що є предметом договору, та їх суми, які складають загальну вартість договору.

Варіант «динамічні» – це змінювані ціна та вартість договору, які передбачають зазначення в договорі лише загального визначення ціноутворення на товари/роботи/послуги, що є предметом договору. Включає також порядок визначення вартості договору, тощо. Завичай, не включає в себе перелік ані цін на товари/роботи/послуги, ані загальну вартість договору, а лише відсилає щодо цього до додатків до договору (спеціфікацій, калькуляцій, актів-нарядів, тощо).

Наступні поля «Прив’язати ціну до валюти» та «Вид валюти» надають вам можливість убезпечити свої договірні відносини від інфляційних впливів шляхом введення в договір умови щодо зазначення цін та вартості договору в еквіваленті певної валюти на день розрахунку.

price3

Убезпечення договору від впливу інфляції

Якщо вам потрібна така умова в договорі, ви обираєте її, відмітивши галочкою у полі «Прив’язати ціну до валюти» та обравши одну з двох представлених найбільш розповсюджених валют у полі «Вид валюти». В іншому випадку, просто зніміть галочку у полі «Прив’язати ціну до валюти».

Наступне поле цього розділу «Зазначте конкретні ціни і вартість договору» дозволяє вам зазначити саме потрібні вам умови такого пункту договору, що ви замовляєте для розроблення. Якщо ви залишите це поле порожнім – вам доведеться самостійно заповнювати відповідну умову договору після його отримання в результаті виконання нами замовлення.

price4

Поле «Зазначте конкретні ціни і вартість договору»

І останнє поле цього розділу – «Порядок оплати».

price5

Поле «Порядок оплати»

Це поле вибору порядку оплати за договором. Вам лише потрібно вибрати у спадаючому меню потрібний вам варіант серед представлених.

Післяплата – оплата вартості договору після здійснення поставки/виконання робіт/надання послуг. Певний порядок зазначте в полі вище (наприклад, оплата здійснюється протягом п’яти днів після поставки, тощо). Використовуйте цю умову разом з фіксованими цінами та вартістю договору.

Передплата – поставка/виконання робіт/надання послуг здійснюється протягом певного часу після оплати вартості договору. Зазначте в полі вище час, протягом якого здійснюється поставка за вашим договором. Використовуйте цю умову разом з фіксованими цінами та вартістю Договору.

Змішаний – передбачає і часткову передплату, і післяплату вартості договору. Зазвичай, в цьому випадку оплата вартості договору передбачається додатковими документами до договору (спеціфікаціями, додатками, тощо) та застосовуються графіки поставок/виконання робіт/надання послуг та оплати. Корисно використовувати разом з динамічними цінами та вартістю Договору.

     7. Умови виконання договору

conditions

Розділ «Умови виконання договору»

В цьому розділі потрібно зазначити умови виконання договору. Спочатку вам потрібно обрати один з представлених типів умов.

conditions2

Типи умов договору

Звичайні – це звичайні для даного виду договорів умови, які, зазвичай, не потрібно змінювати. Оскільки, містять необхідний мінімум умов для простих договорів з видами оплати за договором передплата або післяплата.

Змінювані – на відміну від звичайних умов виконання договору змінювані надають можливість передбачити більш кваліфіковані умови безпосередьо в договорі або, навпаки, винести такі питання до зовнішніх додатків до договору (спеціфікацій, актів-нарядів, тощо).

Поле «Зазначте конкретні умови» дозволяє вказати конкретні  умови виконання договору (порядок та/або строки оплати/передачі іншій стороні товару/роботи/послуги за вашим договором тощо). Або залиште поле порожнім, якщо обрали опцію змінювані умови, і в договорі їх не повинно бути закріплено.

conditions3

Поле «Зазначте конкретні умови»

     8. Відповідальність за порушення договору

responsibility

Розділ «Відповідальність за порушення договору»

Цей розділ містить умови відповідальності сторін за договором, який ви замовляєте.

Спочатку вам потрібно обрати тип відповідальності, яка представлена варіантами «Базова» та «Розширена».

responsibility2

Варіанти відповідальності

Базова включає загальне визначення відповідальності сторін за невиконання/неналежне виконання умов договору. Зокрема, встановлює відповідальність у вигляді неустойки, а саме, пені, в максимальному розмірі, передбаченому законодавством, – подвійна облікова ставка Національного банку України за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

Розширена надає можливість самостійно визначити відповідальність за порушення зобов’язання. Корисно для договорів з динамічними предметом, ціною та вартістю договору, складними умовами виконання договорів.

Поле «Зазначте конкретну відповідальність» відкривається, якщо ви обираєте розширений тип відповідальності, і потребує зазначення саме ваших видів, розмірів відповідальності.

responsibility3

Поле «Зазначте конкретну відповідальність»

Тут вам потрібно зазначити свої умови відповідальності. Їх буде внесено до розробленого нами договору, якщо вони відповідають вимогам законодавства.

     9. Опціональні умови договору

options

Розділ «Опціональні умови договору»

Цей розділ дозволяє вам одразу, на стадії розроблення договору, передбачити максимальні умови забезпечення виконання договору з боку іншої його сторони, тобто задіяти не лише профілактичні заходи виникнення заборгованості, а й можливість самостійного одностороннього виправлення ситуації в разі виникнення порушення договору іншою стороною.

Докладніше.

Спочатку ви можете взагалі вимкнути всі опції в цьому розділі, обравши варіант «Виключити» в полі «Включити опціональні умови?». В іншому випадку, ви можете обрати опції, потрібні вам.

Першою опцією є «Забезпечення виконання договору», яка дозволяє додати до договору розділ,  що передбачає умови забезпечення його виконання. А саме обов’язковість укладання забезпечувального договору застави та/або поруки, арешт (обтяження) майна боржника, тощо.

Наступна опція «Відшкодування збитків та витрат на юридичну допомогу» передбачає додаткові умови відповідальності другої сторони договору, які включають покладення відшкодування всіх збитків та витрат на юридичну допомогу з приводу порушення договору саме на другу сторону.

Опція «Зміна позовної давності» дозволяє вам включити в договір умову, яка надає змогу збільшити строк на звернення до суду з приводу порушення договору. Корисно завжди, оскільки законодавство надає різні такі строки для різних відносин.

Опція «Зміна підсудності»: за загальним правилом вирішення спорів в суді з приводу порушень договорів передбачає розгляд справ за місцем знаходження відповідача. А якщо це місце на іншому боці країни, і відповідач всіх там «знає»? Ми змінюємо підсудність на зручну для замовника. В межах законодавства.

     10. Реквізити сторін

requisites

Розділ «Реквізити сторін»

В цьому розділі вам потрібно зазначити реквізити сторін договору. Представлено розділ двома полями «Сторона 1»  та «Сторона 2».

Поле «Сторона 1» потребує заповнення даними замовника. Вкажіть адресу, паспортні дані (серія, номер, кім і коли виданий паспорт), ідентифікаційний номер (для фізичної особи) або код ЄДРПОУ, банківські реквізити, ІПН, номер свідоцтва платника податку на додану вартість (ПДВ)  (для юридичної особи).

Поле «Сторона 2» повинно бути заповнено інформацією, аналогічній полю «Сторона 1», але даними іншої сторони договору.

Зверніть увагу! Якщо ви обрали тип договору «Типовий», поле «Сторона 2» не з’являється і не є обов’язковим для заповнення. Оскільки в такому разі це поле повинно заповнюватись самостійно зі сторони замовника для кожної однорідної угоди.

requisites2

Вид розділу «Реквізити сторін» при виборі типового договору

Нагадування! Поряд з назвою майже кожного елементу форми присутній значок питання у синьому кружечку. Якщо на нього навести курсор миші (на комп’ютері) або натиснути пальцем (на сенсорному екрані) – спливе затемнене віконце з підказкою.

tooltip2

Підказки – значок питання у синьому кружечку

Як виглядає продукт «Розроблення договору»?

Отже в результаті користування сервісом «Розроблення договору» ви отримаєте готовий, індивідуально для вас розроблений юридичний продукт – «Договір» саме вашого виду, змісту та умов.

Готовий продукт «Розроблення договору» має вигляд письмового договору (файл .docx Microsoft Word 2007-2016), який ми надсилаємо замовнику протягом трьох робочих днів після замовлення на адресу електронної пошти замовника.

Безпосереднє виконання замовлення з розроблення договору виконується нашими юристами індивідуально за кожним замовленням. Взагалі, це стосується всіх продуктів та сервісів, представлених на сайті.

Що стосується особливостей замовлення наших продуктів юридичними особами, зокрема, щодо документального підтвердження замовлення послуги, оплати та виконання, то, з одного боку, сайт, під час замовлення, при обранні способу оплати «Прямий банківський переказ» на сторінці оформлення замовлення, автоматично генерує рахунок, який замовник завантажує для подальшого здійснення безготівкової оплати обраних на сайті послуг. З іншого боку, після виконання замовлення, на вимогу замовника, ми дублюємо всю договірну документацію (в т.ч. акт виконаних робіт/наданих послуг) щодо замовлення в паперовому вигляді з відбитками печатки, підписів та пересилаємо на адресу замовника звичайною поштою.

Таким чином, нашими сервісами та продуктами на сайті в режимі онлайн вільно можуть користуватися як фізичні, так й юридичні особи.

Подібні записи:

Залишити відповідь