Правила контролю виконання договору

Зміст

Боротьба з ризиками

Що таке Гарантійний комплекс?

Як користуватись сервісом?

Готовий продукт

В статтях «Як застава вам допоможе», «Коли потрібен договір завдатку або поруки» в частині щодо поруки та «Що таке притримання майна боржника» було розглянуто найбільш розповсюджені та такі, що ми – юристи Юридичної компанії «ЮристОнлайн.УКР» постійно застосовуємо в своїй юридичній практиці, засоби забезпечення виконання зобов’язань.

Ці засоби забезпечення виконання зобов’язань (застава, порука та притримання) є такими, що надають кредиторові правові важелі для обмеження боржника в користуванні, володінні та роспорядженні його власним майном або майном, переданим йому кредитором за основним договором, з метою подальшого звернення стягнення на таке майно в разі порушення боржником основного договору та покриття таким чином спричинених збитків.

Відповідно майно, на яке накладається зазначене обмеження (арешт, обтяження) повинно вартувати не менше предмету основного договору, а краще – бути дорожчим, щоб покрити всі штрафні санкції та додаткові витрати на процедуру звернення стягнення на це майно.

Проте в статті «Позасудові способи стягнення заборгованості» ми з вами з’ясували, що процес забезпечення виконання зобов’язань, незалежно від обраного засобу (застава, порука чи притримання), складається що найменше з двох окремих юридичних процедур, розірваних у часі:

 1. безпосереднє забезпечення виконання зобов’язання шляхом укладання з боржником відповідного договору (застави, поруки) або фактичного встановлення реєстрацією обтяження та повідомленням боржника (притримання);
 2. звернення стягнення на майно боржника, потреба в якій виникає в разі порушення основного договору.

Звісно, не завжди виникає потреба в процедурі звернення стягнення. Оскільки забезпечувальне обтяження, в більшості випадків, згідно нашої статистики, виконує свою профілактичну функцію – попередження порушення зобов’язань та виникнення заборгованості.

Заздалегідь і напевно досить складно спрогнозувати на стадії укладання основного договору і на додачу забезпечувального засобу (застави та/або поруки) чи буде виконано боржником умови договору, чи виникне потреба в процедурі звернення стягнення на майно боржника за забезпечувальними обтяженнями.

Щоб виключити зазначені ризики із договірних відносин або, хоча б зменшити їхню кількість, потрібно проводити досить багато аналітичної роботи з оцінювання фінансово-господарського становища кожного контрагента.

Проте для представників малого та середнього бізнесу, не кажучи вже про громадян – не підприємців, така аналітика не доступна.

Щоправда, на просторах укрнету потихеньку з’являються окремі інтернет-ресурси, які більш-менш дозволяють відстежувати певні реєстраційно-статистичні показники за суб’єктами господарювання. Однак вони зосереджують свою увагу в наданні послуг, здебільшого, крупному бізнесу.

А фінансово-господарські показники (валовий дохід, прибуток, основні засоби, партнери) все одно не потрапляють до відкритих джерел інформації. Таку інформацію завжди доводиться збирати по крупинках звідусіль. Це потребує багато часу та профільної освіти як юридичної, так і економічної, а також відповідного досвіду.

Боротьба з ризиками

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Головна мета бізнесу – прибуток. Але цей прибуток повинен бути систематичним (бажано постійним) з тенденцією до сталого (ще бажаніше – лавинного) зростання.

Негативним моментом бізнесу є ризик.

Однак ризик ризику – не рівня.

Згідно із темою статті мало не «низовим» (первісним) ризиком будь-якого бізнесу є невиконання/неналежне виконання контрагентами договорів.

Головною відмінністю господарських відносин бізнесу від звичайних цивільно-правових є те, що договірні відносини для кожного бізнесу є типовими. Тобто такими, що раз від разу повторюються і потребують певної уніфікації. Тобто, наприклад, підприємства, що здійснюють оптове постачання продукції (так звані оптові бази) мережам роздрібної торгівлі, оформлюють свої відносини з такими мережами на підставі типових договорів. Це дозволяє значно спростити роботу і логістичній службі підприємства, і бухгалтерії, і юристам в обслуговуванні цих договірних відносин.

Таким чином, кожен етап договірних відносин повинен бути також уніфікованим, стандартизованим, так би мовити, приведеним до загального знаменника.

Тому й розділення забезпечувальних заходів на етапи в договірних відносинах для таких підприємств не є доречним з огляду на те, що кожен з цих етапів потребує окремої юридичної процедури і різних професійних навичок самих виконавців цих процедур.

Так, якщо процедура застосування забезпечувальних засобів до договірних відносин досить проста і складається лише з укладення певного забезпечувального договору та реєстрації обтяження на майно боржника. То процедура звернення стягнення більш об’ємна, трудомістка, вимагає більшої професійності виконавця і не терпить жодних помилок.

Але чи можна якось поєднати ці процедури в якийсь один комплекс, уніфікувати? Звісно, так.

Що таке гарантійний комплекс?

Цей продукт нами було розроблено ще в далекому 2006 році на замовлення нашого клієнта, який вимагав комплексного рішення проблеми невиконання договорів в сільськогосподарській галузі за договорами постачання хімічних засобів захисту рослин сільгоспвиробникам.

Додатковою, але обов’язковою, умовою розроблення такого комплексу заходів з боку замовника була вимога забезпечення стягнення заборгованостей в позасудовому порядку.

Ускладнюючою обставиною виступав факт наявності великої кількості кредиторів у кожного з клієнтів нашого замовника.

Мета – зменшити дебіторську заборгованість замовника на систематичній основі. Тобто розробити певний юридичний комплекс і здійснити його впровадження в структуру фінансово-господарської діяльності замовника таким чином, щоб знизити показники дебіторської заборгованості на всіх стадіях договірних відносин. Від профілактики до фактичного погашення такої заборгованості.

Нам це вдалося!

Продукт називається «Гарантування виконання договорів». Або «Гарантійний комплекс». Хоча назва не принципова. Він поєднує всі переваги таких засобів забезпечення виконання зобов’язань, як застава, порука та притриманя, а також одразу включає в себе юридичну процедуру звернення стягнення.

Наглядно це можна оцінити в таблиці нижче:

 

Характеристики

 

Застава

 

Притримання

Позасудове стягнення заборгованості Гарантування виконання договорів
Застосовується на стадії укладення основного договору та до його порушення  

так

 

ні

 

ні

 

так

Застосовується до майна боржника або до майна, що передається йому за основним договором  

так

 

так

 

так

 

так

Підлягає державній реєстрації для отримання пріоритету над іншими кредиторами  

так

 

так

 

так

 

так

Застосовується на стадії звернення стягнення з боржника  

ні

 

ні

 

так

 

так

Вартість, грн., цивільні/господ. відносини

1685/2185

2688/4188

1688/2188

2399/3099

Порівняльна таблиця забезпечувальних засобів і продукту «Гарантування виконання договорів»

Як бачите, продукт «Гарантування виконання договорів» поєднує в собі одразу найкращі ознаки забезпечувальних засобів застави, поруки та притримання в поєднанні з процедурою позасудового стягнення заборгованості.

Причому за ціною «Гарантування виконання договорів» майже на 30% дешевше ніж придбавати окремо забезпечувальні засоби і процедуру позасудового стягнення заборгованості.

Гарантування виконання договорів – це забезпечувальний комплекс, на кшталт, страхування ризиків невиконання договірних зобов’язань, що поєднує в собі і профілактичні засоби, і засоби безпосереднього стягнення заборгованості, в разі її виникнення, без необхідності звернення до будь-яких державних органів та установ, за допомогою існуючих правових інструментів та за досить помірні кошти.

Інтелектуальний продукт, що забезпечує виконання майнових зобов’язань, апробований і пройшовший «польові» випробування в реальних ринкових умовах як сільськогосподарської галузі (безпосередньо серед господарств Луганської, Донецької та Харківської областей в період часу 2006 – 2015 р.), так і машинобудівної, харчової промисловості. Повністю адаптований продукт під будь-яку господарську діяльність.

За результатами роботи на сьогоднішній день ми беремося гарантувати стовідсоткову працездатність даного комплексу.

Забезпечувальний комплекс складається з ряду юридичних документів, дій і заходів. Зокрема, одним з основних документів комплексу є забезпечувальне зобов’язання, яке кредитор укладає, як правило, поряд і в забезпечення основного зобов’язання з боржником.

Забезпечувальний комплекс може бути застосовано на будь-яких стадіях відносин між боржником і кредитором, аж до стадії порушення основного зобов’язання.

В забезпечення виконання боржником основного зобов’язання в рамках забезпечувального комплексу накладається арешт (обтяження) на рухоме майно боржника.

Зазвичай, таким майном виступає:

 • продукція (товар), яке передається йому в борг за основним договором;
 • продукція, що перебуває в циклі виробництва (наприклад, майбутній врожай, тощо);
 • майно, належне боржникові або пов’язаним із ним особам, тощо.

Проте арешт можна накласти на будь-яке рухоме майно боржника, інших пов’язаних осіб (за договором поруки).

В разі порушення боржником основного зобов’язання, продукт включає в себе заходи з позасудового стягнення заборгованості.

Наприклад, якщо продукти Застава рухомого майна та Позасудове стягнення заборгованості виконують роздільно функції з забезпечення вимог кредитора та їх задоволення в разі порушення основного зобов’язання, то цей продукт поєднує весь функціонал позасудового самозахисту комерційних та майнових інтересів кредитора з мінімальною необхідністю звертатися до державних органів – лише для реєстрації певних юридичних дій.

У вартість продукту входить гарантійний комплекс для ОДНОГО основного договору замовника, строк виконання якого не настав.

Для кого продукт:

 • для підприємств, які відпускають товари (продукцію) під реалізацію з відстрочкою платежу боржникам, таким як, наприклад, сільгосптоваровиробники, торгівельні мережі, тощо;
 • для виконавців робіт/послуг з розстроченням оплати або післяплатою їх вартості;
 • для фізичних осіб та/або господарюючих суб’єктів під час укладання угод із відстроченням/розстроченням виконання грошового/майнового зобов’язання для забезпечення його виконання в строк та, в разі необхідності, – задоволення вимог кредитора за рахунок майна боржника.

Відступ

До речі, такою-сякою альтернативою нашому забезпечувальному комплексу на самому початку його розроблення ми розглядали можливість страхування відповідальності за господарськими договорами.

Але, під час його аналізу, майже одразу цей варіант було відкинуто через безліч несприятливих умов його застосування.

По-перше, далеко не кожна страхова компанія надає такі послуги. По-друге, страхові компанії, які все ж таки надають такі послуги, страхують далеко не всі угоди і не у всіх галузях господарства.

По-третє, страхування здійснюється окремо за кожною угодою. Тобто вам потрібно подавати страховій компанії на розгляд кожен договір, за яким ви бажаєте застрахуватися. Розгляд триває певний час, в залежності від виду (галузі) вашої діяльності, стандартизації ризиків за їхніми критеріями, розміру франшизи, тощо.

В решті, у наявності ми маємо затягування договірного процесу і ризик взагалі втратити клієнта, який, тікаючи від вашої бюрократії, перейде до конкурента.

Наш комплекс не має таких негативних наслідків.

Його інтеграція у Ваші бізнес-процеси проходить найбільш сприятливо. Оскільки його задіяння здійснюється безпосередньо під час укладання основного договору з контрагентом. Реєстрація ж обтяження на майно у Державному реєстрі обтяжень на рухоме майно провадиться взагалі без участі боржника. Рівно як і реєстрація процедури звернення стягнення. Тобто всі процеси проходять одночасно з вашими основними договірними відносинами і аж ніяк їм не заважають.

І процес звернення стягнення на майно боржника цілковито знаходиться під вашим контролем. При цьому ви отримуєте максимум повноважень розпорядження як майном боржника, яке перебуває під вашим обтяженням, так і самим боргом, який можна відчужувати цілком законно третім особам з гарантією його забезпечення.

 

 

 


Програма знижок

Цей продукт має постійні оптові знижки в залежності від кількості угод, виконання яких вам потрібно гарантувати.

Так в разі потреби забезпечити гарантування від 5 до 10 основних договорів, ви отримуєте автоматичну знижку у розмірі 5 відсотків на суму замовлення. Детальніше в таблиці нижче:

Кількість основних договорів:

Розмір знижки від суми замовлення

від 5 до 10

5 %

від 11 до 20

10 %

більше 21

15 %

понад 50

окремо оговорюється

 

 

 

Як користуватись сервісом «Гарантування виконання договорів»?

Цей сервіс дозволяє замовити комплексно одразу дві юридичні процедури: забезпечення виконання зобов’язання за основним договором та звернення стягнення на майно боржника.

Замовлення оформлено, звичайно, у вигляді форми, в якій потрібно вибрати певні опції та ввести необхідні відомості, в результаті чого нашими юристами буде розроблений індивідуальній продукт – комплекс письмових документів, складених спеціально для вас, під ваші потреби та з вашими умовами.

Ця форма майже не відрізняється від аналогічних форм в сервісах «Застава рухомого майна», «Притримання майна боржника» та  «Позасудове стягнення заборгованості», за виключенням незначних відмінностей.

Розглянемо детальніше цю форму замовлення продукту.

Форма містить три розділи:

 1. Розділ «Сфера застосування»

zastosuv

Обрання сфери застосування договору

Тут ви вибираєте відносини, в яких плануєте застосовувати готовий продукт. На вибір пропонується два варіанти: цивільні або господарські правовідносини.

В залежності від обраної сфери застосування, ціна розробки продукту варіюється. Вартість розробки продукту для цивільних правовідносин дешевше, ніж для господарських.

Це пов’язано із сутністю та природними відмінностями таких відносин.

Документи в господарській і цивільній сферах відрізняються друг від друга сферою застосування і метою укладання. Якщо юридичні документи в господарській сфері застосовуються для підприємницької та відповідно господарської діяльності та, як правило, з метою отримання прибутку чи забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта, то в цивільній сфері такі документи призначені для застосування в більш широкій сфері правовідносин, а також за колом осіб (можуть застосовуватись будь-ким, а не тільки підприємцями), і за метою та сферою застосування.

Тобто комерційна потреба застосування юридичних продуктів більш дорожча.

Зверніть увагу! Поряд з назвою майже кожного елементу форми присутній значок питання у синьому кружечку. Якщо на нього навести курсор миші (на комп’ютері) або натиснути пальцем (на сенсорному екрані) – спливе затемнене віконце з підказкою.

tooltip2

Підказка у формі замовлення

2. Розділ «Основний договір»

osndog

Розділ «Основний договір»

В цьому розділі форми потрібно описати основний договір, суть його порушення та додати копії підтверджувальних документів. Він складається з двох полів: «Опис основного договору» та «Копії документів».

В полі «Опис основного договору» необхідно описати сам основний договір, суми боргу, строк виконання боржником зобов’язання, ризики невиконання договору, тощо.

А в полі «Копії документів» додайте копії основного договору, та додатків до нього, розрахунок суми заборгованості, інші підтверджувальні документи.

     3. Розділ «Майно для арешту»

maino

Вигляд розділу «Майно для арешту»

Розділ також складається з двох полів.

В полі «Перелік майна для арешту (обтяження)» потрібно зазначити перелік майна для реєстрації обтяження (арешту) на нього та його ідентифікуючі характеристики та ознаки.

Поле «Перелік майна файлом» дозволяє додати у вигляді файлу перелік майна для арешту (обтяження) із зазначенням його ідентифікаційних номерів, а також ідентифікуючих характеристик та ознак.

Готовий продукт «Гарантування виконання договорів»

До структури продукту входять:

 1. Комплект договірної документації (забезпечувальний договір та супровідна документація, адаптовані під тип основного договору, який Ви застосовуєте в своїй діяльності). До складу НЕ ВХОДИТЬ основний договір, виконання якого продукт буде забезпечувати;
 2. Заходи з надання забезпечувальному комплексу юридичної сили (окрім його узгодження та підписання із Вашим контрагентом) – державна реєстрація та супровідні дії, обов’язкові для такої процедури;
 3. Модерація виконання контрагентом основного зобов’язання, забезпеченого нашим гарантійним комплексом (на підставі наданих Вами відомостей про статус виконання);
 4. Безпосереднє застосування до контрагента заходів зі звернення стягнення на майно, в разі порушення основного зобов’язання.

Готовий продукт «Гарантування виконання договорів» має вигляд письмових документів (zip-архів з файлами в розширенні .docx Microsoft Word 2007-2016), який ми надсилаємо замовнику протягом трьох робочих днів після замовлення на адресу електронної пошти замовника.

Подібні записи:

2 відгуків

 1. Система хороша, правда на скільки впаде кількість контрагентів в підприємства яке буде впроваджувати в своїй роботі наведений вище ряд заходів, думаю що даний продукт підійде тільки тим компаніям в яких практично відсутня конкуренція на ринку

  1. Дякуємо Вам за коментар! Дійсно, правила за системою досить жорсткі. І в статті наведено приклад і суб’єкти, яким і коли ця система буде в нагоді. Однак не слід забувати, що в будь-яких договірних відносинах завжди одна сторона превалює над іншою. Це, по-перше. Але, якщо Ви потребуєте повного контролю над своїми договірними відносинами, особливо в типових договорах, впровадження нашої системи є дійсно ковтком чистого повітря. Практика це довела. Якщо ми впроваджуємо, будьте впевнені, – спрацює! Ми аналізуємо договори замовника, бухгалтерію, проводимо співбесіди зі всіма працівниками підприємства, роз’яснюємо конфліктну психологію. Проте, насправді, все не так складно. Єдиною препоною завжди є людській фактор. І це – по-друге. Наприклад, контрагенту на додаток до звичайних умов укладання угоди пропонується укласти лише договір застави. Якщо він пручається, то чи не є це ознакою його недобрих намірів? Навпаки, лище додаток у вигляді договору застави, на практиці, майже завжди, нівкого не викликає зайвих питань. Якщо правильно все пояснити… (це – по-третє). Вся інша робота за нашим комплексом вже не потребує участі контрагента. Доки він не проштрафить… Тоді нехай не шкодує…

Залишити відповідь