Позасудові способи стягнення заборгованості

Зміст:

Звернення стягнення на майно боржника

Різні процедури та продукти

Продукт «Позасудове стягнення заборгованості»

Як користуватись сервісом «Позасудове стягнення заборгованості»?

Готовий продукт «Позасудове стягнення заборгованості»

Чи можливе стягнення заборгованості без потреби звернення до судових органів, самостійно на законних підставах?

В попередніх статтях (щодо застави, поруки та притримання) ми вже розглядали правові підстави забезпечення виконання зобов’язань на стадіях договірних відносин: від укладення договору до моменту його порушення, а інколи й після порушення боржником основного договору.

Ці юридичні інструменти було нами розглянуто лише в профілактичному аспекті з метою попередження виникнення заборгованості.

Але такі засоби забезпечення виконання зобов’язань, як застава та притримання, за своєю правовою природою надають кредиторові достатньо широкі повноваження щодо звернення стягнення на майно боржника, яке перебуває у володінні та/або обтяженні кредитора. Причому такі повноваження цілком відповідають позасудовому принципу самозахисту будь-ким своїх законних інтересів.

Звернення стягнення на майно боржника

Правові засади та засоби здійснення звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження (застави або притримання) вже були нами розглянуті в статті «Обеспечение требований кредитора». В рамках цієї статті нас цікавить лише позасудовий порядок стягнення заборгованості.

Як вже неодноразово зазначалось в попередніх статтях такі забезпечувальні засоби, як застава та притримання, потребують державної реєстрації для надання цим відносинам максимальної юридичної сили та права позасудового стягнення заборгованості.

Безпосередньо процедуру стягнення заборгованості в позасудовому порядку на предмет забезпечувального обтяження (застави або притримання) передбачено Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», далі по тексту – Закон).

Кредитор на свій розсуд обирає позасудові способи звернення стягнення на майно боржника, серед яких Законом передбачено наступні:

 1. передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов’язання в порядку, встановленому цим Законом;
 2. продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах;
 3. відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги;
 4. переказ обтяжувачу відповідної грошової суми, у тому числі в порядку договірного списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або цінні папери;
 5. реалізація заставленого майна на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Конкретний спосіб обирається індивідуально в кожному випадку в залежності від наявних обставин, характеристик самого майна, співпраці боржника або, навпаки, його небажання вирішувати спір «полюбовно», наявності інших кредиторів, іншого майна боржника, тощо.

Різні процедури та продукти

Законодавством кредиторові за забезпечувальними обтяженнями надано повний обсяг повноважень: від їх укладення для профілактики належного виконання боржниками основної угоди до звернення стягнення на майно боржника.

Навіщо тоді розривати ці повноваження на окремі юридичні процедури?

По-перше, ці процедури не співпадають в часі виникнення на них потреби. Процедура укладення (фіксування) забезпечувального обтяження завжди передує в часі процедурі звернення стягнення.

По-друге, не завжди виникає потреба в процедурі звернення стягнення. Тобто забезпечувальне обтяження, в більшості випадків, згідно нашої статистики, виконує свою профілактичну функцію попередження порушення зобов’язань та виникнення заборгованості.

Тому ми й розділили наші юридичні продукти в цій сфері на три різні сервіси.

І якщо в попередній статті ми вже називали чинники, що призвели до розділення на окремі продукти «Заставу рухомого майна» та «Притримання майна боржника», виділення продукту «Позасудове стягнення заборгованості» в окремий сервіс замовлення пояснюється наведеними вище обставинами. А саме:

 • необов’язковістю виникнення потреби в процедурі звернення стягнення у відносинах застави та притримання (лише в разі порушення боржником основного зобов’язання);
 • окремою юридичною процедурою здійснення.

Продукт «Позасудове стягнення заборгованості»

Отже, якщо продукти «Застава рухомого майна» та «Притримання майна боржника» передбачають юридичне закріплення пріоритету обтяження рухомого майна боржника, що передбачає перевагу перед третіми особами на таке майно, то

цей продукт призначено для безпосереднього звернення стягнення на майно боржника.

Тобто, в разі, якщо боржник не виконав основне зобов’язання, забезпечене договором застави або притриманням майна, обтяження на яке було зареєстровано, цей продукт передбачає виконання певних юридичних дій, які ініціюють процедуру звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження (застави або утримання), наслідками яких є:

 1. передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність кредитора в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов’язання;
 2. продаж кредитором предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах;
 3. відступлення кредитору права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги;
 4. переказ кредитору відповідної грошової суми, у тому числі в порядку договірного списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або цінні папери.

Увага! Цей продукт може бути застосовано лише при наявності у вас вже зареєстрованого обтяження, яке підтверджується відповідним витягом з Державного реєстра обтяжень рухомого майна! Для цього попередньо ви маєте скористуватись одним з продуктів: Застава рухомого майна або  Притримання майна боржника.

Як користуватись сервісом «Позасудове стягнення заборгованості»?

Цей сервіс дозволяє замовити юридичну процедуру ініціації звернення стягнення на майно боржника у відносинах застави та притримання.

Замовлення оформлено, звичайно, у вигляді форми, в якій потрібно вибрати певні опції та ввести необхідні відомості, в результаті чого нашими юристами буде розроблений індивідуальній продукт – комплекс письмових документів, складених спеціально для вас, під ваші потреби та з вашими умовами.

Розглянемо детальніше цю форму замовлення продукту «Позасудове стягнення заборгованості».

Форма містить три розділи:

 1. Розділ «Сфера застосування»

zastosuv

Обрання сфери застосування договору

Тут ви вибираєте відносини, в яких плануєте застосовувати готовий продукт. На вибір пропонується два варіанти: цивільні або господарські правовідносини.

В залежності від обраної сфери застосування, ціна розробки продукту варіюється. Вартість розробки продукту для цивільних правовідносин дешевше, ніж для господарських.

Це пов’язано із сутністю та природними відмінностями таких відносин.

Документи в господарській і цивільній сферах відрізняються друг від друга сферою застосування і метою укладання. Якщо юридичні документи в господарській сфері застосовуються для підприємницької та відповідно господарської діяльності та, як правило, з метою отримання прибутку чи забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта, то в цивільній сфері такі документи призначені для застосування в більш широкій сфері правовідносин, а також за колом осіб (можуть застосовуватись будь-ким, а не тільки підприємцями), і за метою та сферою застосування.

Тобто комерційна потреба застосування юридичних продуктів більш дорожча.

Зверніть увагу! Поряд з назвою майже кожного елементу форми присутній значок питання у синьому кружечку. Якщо на нього навести курсор миші (на комп’ютері) або натиснути пальцем (на сенсорному екрані) – спливе затемнене віконце з підказкою.

tooltip2

Підказка у формі замовлення

     2. Розділ «Основний договір»

osn

Розділ «Основний договір»

В цьому розділі форми потрібно описати основний договір, суть його порушення та додати копії підтверджувальних документів. Він складається з двох полів: «Опишіть Вашу справу» та «Копії документів».

В полі «Опишіть Вашу справу» необхідно описати сам основний договір та суть його порушення.

А в полі «Копії документів» додайте копії основного договору, підтверджувальні документи, розрахункові документи та іншу пов’язану документацію.

     3. Розділ «Заарештоване майно»

arest

Розділ «Заарештоване майно»

Розділ потребує зазначення виду обтяження, переліку обтяженого майна та додання копій обтяжень майна. Складається з двох полів:

 • Перелік заарештованого майна: зазначте вид обтяження (застава або притримання), застосованого до Вашого основного договору, перелік обтяженого майна, а також номери та дати витягів з державного реєстру. Також можна додати окремим файлом в полі нижче, якщо перелік майна та кількість витягів більше одного;
 • Копії документів: додайте копії забезпечувального договору та/або обтяження, перелік обтяженого майна боржника та витяги з реєстру про обтяження рухомого майна.
Готовий продукт «Позасудове стягнення заборгованості»

Готовий продукт складається з:

 • правового аналізу доданих до замовлення копій основного договору, його додатків (якщо є), додаткового договору про обтяження рухомого майна, витягів з реєстру про обтяження рухомого майна, первісної бухгалтерської документації, що підтверджують порушення основного договору (акти прийому-передачі, рахунки, квитанції, платіжні доручення, тощо);
 • безпосереднє розроблення правової документації для ініціації процедури звернення стягнення;
 • забезпечення реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
 • докладна інструкція.

Готовий продукт «Позасудове стягнення заборгованості» має вигляд письмових документів (zip-архів з файлами в розширенні .docx Microsoft Word 2007-2016), який ми надсилаємо замовнику протягом трьох робочих днів після замовлення на адресу електронної пошти замовника.

Подібні записи:

Залишити відповідь