Коли потрібен договір завдатку або поруки

Зміст:

Завдаток

Порука

Як користуватись сервісом?

Як виглядає готовий продукт?

Національне законодавство передбачає певні засоби забезпечення виконання зобов’язань (угод, договорів). Тобто способи профілактики невиконання однією зі сторін умов угоди. Якщо хтось зі сторін порушить своє зобов’язання за угодою, для неї наступають певні негативні наслідки,  в залежності від обраного засобу забезпечення.

Серед забезпечувальних засобів, встановлених законодавством (але не обмежуючись ними), названо наступні: неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток.

Темою цієї статті є лише порука та завдаток.

Заставу ми вже розглядали в попередній статті та коротко в темі «Как забрать долг, не обращаясь в суды, или обеспечение исполнения обязательства. Часть 2».

По-перше, визначимось із термінологією поруки та завдатку. А потім розглянемо практичне застосування цих юридичних інструментів, як засобів позбавлення головної болі та виламування рук, в разі їх ігнорування під час укладання основних угод.

Отже. Знов «за рибу – гроші». Основна угода, порівняно із забезпечувальним засобом, – це така угода, виконання якої ми намагаємося убезпечити від невиконання іншою її стороною за допомогою профілактичного, тобто забезпечувального засобу. В даному випадку, за допомогою договорів завдатку або поруки.

В чому ж різниця між цими забезпечувальними договорами та їх схожість, якщо ми їх розглядаємо в одній статті?

Завдаток

Законодавець визначає поняття завдатку, як грошову суму або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

Якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора.

Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

Сторона, винна у порушенні зобов’язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором.

У разі припинення зобов’язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню.

Практичним прикладом завдатку є сума грошей, яку покупець нерухомості передає її власнику в підтвердження укладення угоди з придбання цієї нерухомості в рахунок часткової оплати її вартості до моменту укладення угоди з відчуження нерухомості у нотаріуса. Тобто таким способом покупець підтверджує свої наміри щодо придбання нерухомості, а продавець знімає цю нерухомість з подальшого продажу.

В даному випадку, договір завдатку є попереднім договором по відношенню до договору з продажу нерухомості.

В подальшому ми обов’язково розглянемо тему попереднього договору.

Іншим прикладом застосування договору завдатку може виступити передплата за договором побутового підряду щодо виконання, наприклад, робіт із встановлення натяжної стелі, пластикових вікон, ремонтних робіт з утеплення житла, тощо.

Слід, однак, обмовитися, що в таких договорах попередня часткова оплата вартості робіт чи-то матеріалів є завдатком, лише якщо про це прямо зазначено в такому договорі підряду.

В інакшому випадку така сума буде лише авансом, і наслідки щодо невиконання договору завдатку, описані вище (повернення подвійної суми завдатку, в разі порушення угоди кредитором, або залишення завдатку у кредитора,  якщо угоду порушив боржник) не застосовуються.

Як ви вже зрозуміли, договір завдатку не обов’язково повинен бути окремим документом (окрім випадків, коли він є попереднім договором). Завдаток може бути частиною основної угоди.

Проте обов’язковою умовою, в будь-якому випадку, при застосуванні завдатку, як забезпечувального засобу до основної угоди (договору), є зазначення цього факту.

А зазначити такий факт можна лише в письмовому документі. І не важливо, чи друкований цей документ (договір), чи написаний вручну (звичайна розписка).

На практиці договір завдатку, зазвичай, використовується в побуті і, відноситься до цивільної сфери застосування.

В господарських (комерційних) відносинах такий вид забезпечення застосовується дуже рідко. Прикладами можуть бути вже названі договори побутового підряду з боку виконавців зазначених робіт.

Але останнім невигідно називати передплату завдатком через можливі наслідки, в разі порушення договору. А замовники таких робіт (фізичні особи), як правило, не знають, що передплату можна назвати завдатком для захисту своїх витрат від недобросовісних виконавців робіт.

Порука

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі.

Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором разом або кожен окремо відповідно до умов договору.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Тобто, як ви розумієте, порука передбачає залучення третьої особи (або кількох осіб) до відносин кредитора та боржника з метою посилення відповідальності боржника (в тому числі моральної за втягування сторонньої особи в свої проблеми) за порушення зобов’язання.

При цьому, поручитель нестиме таку ж відповідальність, як і сам боржник, якщо інше не передбачено договором.

На згадку в приклад договору поруки декому спливуть на думку банківські кредити, де договори поруки застосовуються доволі часто.

Проте ми, наприклад, в своїй юридичній практиці застосовуємо договори поруки для посилення відповідальності боржника-юридичної особи за основним договором шляхом долучення в якості поручителя керівника такої юридичної особи, як фізичну особу.

Логіка такого підходу полягає в тому, що юридичні особи за законодавством несуть відповідальність в межах свого майна. А господарські відносини – це безліч угод з необмеженою кількістю інших господарюючих суб’єктів. Неможливо відслідкувати або взагалі дізнатися третій стороні, яка претендує на роль кредитора в певному договорі, дійсну кредитну історію такого боржника.

Досить часто складається ситуація, коли на момент виникнення порушення зобов’язання з боку боржника, кредитор дізнається про наявність інших кредиторів, їх претензії на майно боржника. І поточний кредитор просто змушений становитися в чергу таких кредиторів.

Так от, долучення керівника такого боржника-юридичної особи в якості поручителя, як фізичну особу, яка відповідає перед кредитором всім своїм майном, в деяких випадках є доцільною тактикою забезпечення виконання боржником основного зобов’язання.

Знов таки, як і в випадку договору застави, порука, на момент її укладення, є профілактичним засобом забезпечення виконання договорів.

Застосування ж відповідальності за договором поруки в разі порушення боржником основного договору, є предметом окремої теми, а також суттю нашого сервісу «Позасудове стягнення заборгованості».

В чому ж схожість та відмінність завдатку та поруки як засобів забезпечення виконання зобов’язань?

Схожість як раз і полягає в тому, що обидва види договорів відносяться до цих таки засобів.

Відмінностей, навпаки, дуже багато.

Наочне зображення схожості та відмінностей цих забезпечувальних видів договорів представлено у таблиці нижче.

Характеристики

Схожість

Відмінності

Завдаток

Порука Завдаток

Порука

Обов’язковість письмової форми

так

так

Обов’язковість укладення у вигляді окремого договору

ні

так

Можливість використання в якості попереднього договору

так

ні

Долучення до відносин між кредитором та боржником третіх осіб

ні

так

Посилення відповідальності боржника

ні

так

Встановлення відповідальності для кредитора

так

ні

Можливість зміни обсягу відповідальності боржника

ні

так

Таблиця схожості та відмінностей договорів завдатку та поруки

Наведена таблиця покликана візуально допомогти Вам визначити переваги того чи іншого договору.

Якщо ви визначились з потрібним договором і маєте необхідність в юридичній допомозі з його складення, можете скористатись нашим сервісом «Договір завдатку/поруки».

Незважаючи на істотні відмінності в правовій природі цих договорів, ми віднесли їх до одного сервісу через схожість первинних даних, потрібних для їх замовлення в формі сервісу, щоб не множити безліч подібних сервісів.

Як користуватись сервісом «Договір завдатку/поруки»?

Наш сервіс призначено для замовлення розроблення договорів завдатку або поруки у вигляді форми, в якій потрібно вибрати певні опції та ввести необхідні відомості, в результаті чого нашими юристами буде розроблений індивідуальній продукт – письмовий договір, складений спеціально для вас, під ваш основний договір та з вашими умовами.

Детальніше про форму замовлення договору завдатку або поруки. Форма містить три розділи:

  1. Розділ «Сфера застосування»

zastosuv

Обрання сфери застосування договору

Цей розділ дозволяє вам обрати відносини, в яких ви плануєте застосовувати договір, розробку якого замовляєте. На вибір пропонується два варіанти: цивільні або господарські правовідносини.

В залежності від обраної сфери застосування, ціна розробки договору варіюється. Вартість розробки договору для цивільних правовідносин дешевше, ніж для господарських.

Це пов’язано із сутністю та природними відмінностями таких відносин.

Господарські і цивільні договори відрізняються друг від друга сферою застосування і метою укладання. Якщо господарські договори застосовуються в підприємницькій та відповідно господарській сфері та, як правило, з метою отримання прибутку чи забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта, то цивільні договори призначені для застосування в більш широкій сфері правовідносин, а також за колом осіб (можуть застосовуватись будь-ким, а не тільки підприємцями), і за метою та сферою застосування.

Тобто комерційна потреба застосування договору більш дорожча.

Зверніть увагу! Поряд з назвою майже кожного елементу форми присутній значок питання у синьому кружечку. Якщо на нього навести курсор миші (на комп’ютері) або натиснути пальцем (на сенсорному екрані) – спливе затемнене віконце з підказкою.

tooltip2

Підказки у формі замовлення

     2. Вид договору

species

Форма обрання виду потрібного забезпечувального договору

В цьому розділі вам необхідно вибрати вид потрібного договору.

     3. Умови договору

umovy

Розділ “Умови договору”

Розділ складається з двох полів: «Опис, істотні умови» та «Додайте копії».

Тут вам потрібно зазначити умови забезпечення виконання основного договору, додати копію основного договору та інших пов’язаних документів.

Так, в полі «Опис, істотні умови» вкажіть істотні умови забезпечувального договору: предмет, умови забезпечення, строк дії забезпечувального договору, тощо.

А в полі «Додайте копії» необхідно завантажити на наш сервіс електронні копії вашого основного договору, додатків до нього, іншої пов’язаної документації.

Після заповнення форми замовлення вам необхідно натиснути кнопку «Додати в кошик». Подальші дії щодо придбання цього продукту нічим не відрізняються від будь-якого інтернет-магазину.

Як виглядає продукт «Договір завдатку/поруки»?

Результатом замовлення продукту «Договір завдатку/поруки» є готовий, індивідуально для вас розроблений юридичний продукт – Договір завдатку (або поруки» із тим змістом та умовами, які потрібні саме Вам.

Готовий продукт «Договір завдатку/поруки» має вигляд письмового договору (файл з розширенням .docx Microsoft Word 2007-2016), який ми надсилаємо замовнику протягом трьох робочих днів після замовлення на адресу електронної пошти замовника.

Подібні записи:

Залишити відповідь