Захист інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений законодавством України.

Згідно із Цивільним кодексом України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ.

Перехід права власності на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності.

 

До об’єктів права інтелектуальної власності відносяться:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування;
 • торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
 • географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Наслідки порушення права інтелектуальної власності

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, іншим законом чи договором.

Захист інтелектуальної власності

Захист права інтелектуальної власності залежить від таких критеріїв:

 • етапу, на якому виникає така потреба: до, під час або після створення об’єкту права інтелектуальної власності, після порушення права інтелектуальної власності;
 • способів: фактичний або реєстраційний, досудовий, судовий.

Розглянемо ці критерії.

Процес створення об’єкту права інтелектуальної власності, ба навіть сама ідея, потребують захисту як профілактичного заходу проти порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

І якщо ідею, процес створення об’єкту права інтелектуальної власності та сам об’єкт після створення можна захистити від незаконного використання лише тримаючи їх в таємниці, хоча і це не завжди легко зробити. То для захисту такого об’єкту від присвоєння права власності на нього іншою особою на будь-якому етапі недостатньо просто тримати все в таємниці.

Завжди є ризик, що хтось раніше використає вашу ідею, встановить своє авторство або зареєструє такий об’єкт.

Отже первісним способом захисту прав інтелектуальної власності є підтвердження власного авторства та/або права власності на такий об’єкт (фактичний або реєстраційний спосіб захисту) та подальший контроль за можливими посяганнями третіх осіб на порушення прав власності на об’єкт.

Фактичний або реєстраційний спосіб захисту

Цей спосіб захисту поділяється на фактичний (доказовий, що потребує доказів факту виникнення) та реєстраційний в залежності від об’єкту права інтелектуальної власності. А саме.

Права інтелектуальної власності виникають з моменту створення / здійснення на об’єкти:

 1. авторське право:
  • літературні та художні твори, зокрема:
 • романи, поеми, статті та інші письмові твори;
 • лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;
 • музичні твори (з текстом або без тексту);
 • аудіовізуальні твори;
 • твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
 • фотографічні твори;
 • твори ужиткового мистецтва;
 • ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
 • переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;
 • збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
  • комп’ютерні програми;
  • компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
  • інші твори.

Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.

Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори.

Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані або матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими компіляції.

 1. виконання, фонограма, відеограма та програма (передача) організації мовлення (суміжні права):
 • виконання;
 • фонограми;
 • відеограми;
 • програми (передачі) організацій мовлення.
 1. комерційне найменування (є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки);
 2. комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Права інтелектуальної власності виникають з моменту реєстрації / підтвердження на об’єкти:

 1. наукове відкриття – засвідчується дипломом (автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім’я або спеціальну назву);
 2. винахід, корисна модель, промисловий зразок (засвідчується патентом);
 3. компонування інтегральної мікросхеми (засвідчується свідоцтвом в разі оригінальності);
 4. раціоналізаторська пропозиція – визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності (підтверджується будь-яким документальним способом факту подання та подальшого застосування);
 5. сорт рослин, порода тварин (засвідчується патентом);
 6. торговельна марка або знак на товари і послуги (засвідчується свідоцтвом);
 7. географічне зазначення (виникає з дати державної реєстрації);

Фактичний спосіб захисту

Фактичний або доказовий спосіб захисту права інтелектуальної власності полягає в підтвердженні авторства або першого виконання, застосування.

В залежності від об’єктів права інтелектуальної власності, які не потребують відповідної реєстрації, такі об’єкти все одно потребують певної фіксації факту першого використання, виконання, застосування для підтвердження авторства.

Оскільки способів підтвердження авторства досить багато, варто вдатися до допомоги кваліфікованої юридичної допомоги в кожному конкретному випадку індивідуально.

Реєстраційний спосіб захисту

Реєстрації прав інтелектуальної власності підлягають об’єкти, визначені законом та перераховані вище.

Що таке реєстрація або підтвердження?

Мабуть всім зрозуміло, що це певні дії з подання до державних органів відповідних заяв та документів для отримання необхідного документу, який не лише підтверджує факт права власності на об’єкт права інтелектуальної власності, а й надає такому об’єкту державну охорону.

Крім того, слід зазначити, що певні об’єкти права інтелектуальної власності не обов’язково підлягають державній реєстрації в Україні. Оскільки держава Україна є учасником більшості міжнародних угод з захисту прав інтелектуальної власності, то реєстраційні свідоцтва, видані відповідними міжнародними інституціями, автоматично визнаються і в Україні.

Нажаль, це правило не діє навпаки. Поки що.

Попереджувальні способи захисту

Одним з попереджувальних способів захисту прав інтелектуальної власності на стадії після реєстрації прав на них та до їх порушення є внесення відомостей про об’єкти прав інтелектуальної власності до митного реєстру.

Це стосується, здебільшого, торгівельних марок (знак на товари і послуги).

Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на об’єкти прав інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об’єкти, на підставі заяв правовласників і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

Митниця:

 • після реєстрації об’єктів ПІВ у митному реєстрі та на підставі даних, що містяться у ньому, вживає заходів із запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ;

 • має право з власної ініціативи призупиняти митне оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт ПІВ, але є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України зазначених товарів такі майнові права можуть бути порушені.

В деяких випадках, наприклад, коли коло осіб, які можуть бути зацікавлені в використанні певного об’єкту права інтелектуальної власності, досить визначене, допустимим є розсилання таким особам певної комерційної пропозиції або презентації з метою їх зацікавлення в придбанні певних обмежених прав, ліцензії на використання такого об’єкту в комерційної діяльності.

Укладання ж угод та договорів, що містять ліцензію на використання інтелектуального продукту, дозволяє здійснювати повноцінне керування способами використання, розповсюдження тощо об’єктом права інтелектуальної власності та обирати осіб, які отримують такі права не лише у часі (протягом дії права інтелектуальної власності), але й у просторі – на певній території (міста, області чи навіть держави, або у всьому світі).

Іншим способом є взагалі продаж прав на інтелектуальну власність. В такому випадку всі обов’язки з захисту такої власності переходять до покупця, позбавляючи первісного володільця «головного болю» цілком.

На етапі ж після порушення права інтелектуальної власності захист включає в себе досудовий та судовий способи.

Досудовий спосіб захисту

Полягає в виявленні порушення, його підтвердженні певними засобами та пред’явлення порушникам претензій з вимогами про припинення такого порушення.

Так, наприклад, факт виявлення порушення прав інтелектуальної потребує фіксації певними засобами, в результаті якої можна чітко довести, яким саме чином та коли було виявлено порушення.

Крім того, саме порушення також потребує обґрунтування, на підставі чого воно є порушенням. Тобто спочатку потрібно довести або навести докази того, що ваші права є первинними по відношенню до порушника. А потім визначити, що саме є порушенням, яким способом його вчинено, ким, де, коли та т.ін.

Подальші дії з досудового захисту прав інтелектуальної власності передбачають досить обмежені але зовсім не обов’язкові дії.

Це й можливість пред’явлення порушнику вимоги про припинення порушення, й звернення до антимонопольного комітету, якщо порушення стосується промислової інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин, порода тварин, торговельна марка або знак на товари і послуги, географічне зазначення).

І лише, якщо досудові способи захисту права інтелектуальної власності не призвели до очікуваного результату, залишається судовий спосіб.

Захист права інтелектуальної власності судом

Судовий спосіб захисту свого права інтелектуальної власності потребує відповідно звернення з позовом до суду. При цьому способі захисту вам потрібно знати напевно свого порушника.

Звичайно, можна звернутись до суду із заявою про забезпечення доказів до подання позовної заяви, якщо вам невідомий конкретний порушник і є підстави припускати, що докази порушення прав інтелектуальної власності можуть бути втрачені, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів, в такому разі, є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Проте на практиці доцільніше здійснити певний комплекс заходів з встановлення порушника та забезпечення доказів такого порушення в досудовому порядку.

Тому що при судовому захисті права інтелектуальної власності обов’язок доказування і подання доказів покладається на сторону, яка обґрунтовує ними свою позицію. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи.

Тобто краще підготуватись заздалегідь.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

 • застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 • зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
 • вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
 • вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
 • відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 • застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 • опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Варто також враховувати, що всі об’єкти права інтелектуальної власності обмежені певним строком чинності. За деякими такими об’єктами законодавством встановлено можливість подовження строку чинності. До певної міри.

Перелік питань, на якому ми спеціалізуємося в сфері захисту інтелектуальної власності, відображено нижче:

Розцінки на юридичні послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності:
№ з/п Вид послуги Вартість, грн.
1. Юридична експертиза об’єкта на предмет встановлення, чи є він об’єктом права інтелектуальної власності від 1500,00
2. Підтвердження права інтелектуальної власності на об’єкти, що не потребують реєстрації / підтвердження:
а) підтвердження авторства та часу створення/першого виконання/першого використання об’єкту права інтелектуальної власності від 1500,00
б) визначення обсягу та переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю від 1500,00
в) регламентування (декларація) комерційної таємниці від 3700,00
3. Реєстрація / підтвердження прав інтелектуальної власності:
а) встановлення придатності для набуття права промислової інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок від 2500,00
б) реєстрація права промислової інтелектуальної власності (на винахід, корисну модель, промисловий зразок) від 3500,00
4. Попереджувальні способи захисту:
а) реєстрація об’єктів прав інтелектуальної власності у митному реєстрі від 1150,00
б) комерційна пропозиція або презентація об’єкту прав інтелектуальної власності у комерційних цілях від 1500,00
в) виготовлення ліцензії (ліцензійної угоди, договору) на об’єкти права інтелектуальної власності від 3500,00
г) купівля-продаж прав на інтелектуальну власність від 3500,00
5. Досудові способи захисту:
а) фіксація порушення прав інтелектуальної власності (в тому числі на сайті в мережі інтернет) від 2000,00
б) встановлення особи порушника (власника веб-сайту, незаконного користувача/виконавця/розповсюджувача прав інтелектуальної власності) від 1000,00
в) пред’явлення порушнику вимог про припинення порушення від 750,00
г) подання скарги / ведення справи в Антимонопольному комітеті від 2500,00
6. Судова практика:
а) комплексне ведення судової справи (складання та подання до суду позовної заяви, клопотань, заяв, заперечень тощо, представництво інтересів у суді) від 4500,00

 

З’явились питання? Запитуйте телефоном +38 (063) 32 85 420

або відправте заявку нижче і ми якнайскоріше зв’яжемося з Вами: