Землевідведення

Земельні відносини є досить складними та налічують багато складових. Починаючи з приватизації, оренди землі для господарських потреб господарюючими суб’єктами, та закінчуючи вирішенням  спорів із сусідами, органами місцевого самоврядування, податковою тощо…

Зрозуміло, що майже з усіх питань у земельних відносинах доводиться звертатися за допомогою до спеціалістів з різних спеціалізацій. Це і землевпорядні організації, і податкова інспекція, і навіть суди.

Зазвичай недосвідченій людині дуже складно розібратись в тому, які конкретні дії потрібно вчинити, чи, навіть, навпаки, утриматись від їх вчинення в тій чи іншій ситуації.

Але власність зобов’язує.

Тому важливим на першому етапі постає завдання визначитись з планом дій в конкретній ситуації.

Бажаєте отримати земельну ділянку?

По-перше, треба визначитись з відповідями на наступні питання: кому потрібна земля (юридична чи фізична особа, )? яка земля (сільськогосподарського призначення, для житлової та громадської забудови тощо)? навіщо (мета використання)? та на яких підставах (у власність чи користування)?

Від правильної відповіді на ці запитання залежать всі подальші дії для отримання землі.

По-друге, потрібно звернутись із заявою/клопотанням до відповідного повноважного органу місцевої чи державної влади (в залежності від розташування земельної ділянки) про виділення ділянки. При цьому, до заяви необхідно також додати, зокрема, викопіювання із затвердженого генерального плану населеного пункту або детального плану території (є загальнодоступним та надається відповідною місцевою радою на запит заінтересованих осіб).

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

По-третє, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін, який на практиці триває від трьох місяців.

По-четверте, розроблений землевпорядниками проект землеустрою підлягає погодженню в наступних організаціях:

  • місцеве управління Держгеокадастру;
  • місцевий відділ архітектури та містобудування;
  • інші організації (органи лісгоспу, водгоспу, охорони культурної спадщини, екології і т.і.) в окремих індивідуальних випадках.

Подальша реєстрація земельної ділянки проходить в два етапи:

  • реєстрація безпосередньо земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК);
  • реєстрація прав на земельну ділянку у районній (міській) реєстраційній службі Укрдержреєстру.

По-п’яте, далі вам потрібно знов  звернутись до того самого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

По-шосте, в разі оренди землі потрібно укласти відповідний договір.

Відмінності землевідведення

Інші підстави виникнення права на землю (придбання будинку за договором купівлі-продажу, спадкування, дарування тощо) потребують дещо іншої процедури землевідведення та реєстрації.

Наприклад, процедура поновлення договору оренди землі  не завжди потребує отримання дозволу органу виконавчої влади або місцевого самоврядування у вигляді окремого рішення (зокрема, на сесії місцевої ради).

Особливий порядок так званої «автоматичної» пролонгації договору оренди землі передбачений й для поновлення договору оренди землі у разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі – такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Проте на практиці цей спосіб місцевими радами відкидається взагалі і в цьому випадку вирішення спору здійснюється в судовому порядку, що найчастіше є більш прийнятним варіантом, аніж проходити всю процедуру землевідведення цілком заново.

У підсумку

Процес оформлення прав на землю здійснюється не одномоментно, потребує часу, коштів, певних дій та розуміння всіх складових процедур та етапів.

Отож своїм завданням ми бачимо саме допомогу нашим клієнтам у вирішенні земельних питань так би мовити «під ключ». Тобто, якщо земельне питання потребує вирішення у кількох інстанціях – ми це зробимо за вас.

 

Ми виконуємо всі необхідні роботи з землевідведення.

 

№ з/п Вид послуги Вартість Строк виконання
1. Землевідведення «під ключ» – повний комплекс заходів з оформлення земельних ділянок (приватизація, оренда, реєстрація власності, інше право користування) від 12000,00 грн. від 4 місяців
2. Пролонгація договорів оренди, в т.ч. «автоматична» (без прийняття рішень сесій місцевих рад / держрайадміністрацій) від 10000,00 грн. від 1 місяця

 

Замовляйте телефоном +38 (063) 32 85 420

або надішліть заявку: